Statlig arbetsrätt

21 jan 2020

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2020-01-21 - 2020-01-22
Tid
Start 09.30 den 21 januari och avslut ca kl.16 den 22 januari
Plats
Kapitel 8 Klara Strand, Stockholm
Målgrupp
HR och verksamhetsansvariga chefer
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Kursen ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statsförvaltningen och hur dessa bestämmelser ska tillämpas. Ambitionen är att ta ett samlat grepp om helheten och lyfta fram sambanden mellan olika regler. Det är inte en fördjupningskurs utan mer av en översikt med tydligt fokus på den statliga särregleringen. Dispositionen följer arbetsgivarens hantering av en anställning från rekrytering, insatser under anställningen till avslut av anställning. Utbildningen består av presentationer, gruppövningar och diskussioner ofta utifrån aktuella fall. Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv. Syftet är att få en god överblick samt öka kunskaperna om sambanden mellan lagar, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal med särskilt fokus på statlig sektor.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, tolkningsföreträde - MBL och samverkansavtal
  • Grundläggande om att ingå kollektivavtal - särdrag inom staten
  • Grundläggande om att ingå anställning i staten - med beaktande av diskrimineringslagstiftningen
  • Disciplinpåföljd
  • Avslutande av anställning - uppsägning pga. arbetsbrist, uppsägning pga. personliga skäl samt avsked
  • Arbetstvister
  • Bisysslor

Målgrupp

Personalchefer samt personalhandläggare och verksamhetsansvariga chefer som redan har arbetsrättslig kunskap och som vill lära sig mer om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen är erfarenhet av arbetsrättsliga frågeställningar.

Ansvarig

Carl Durling

Kursavgift

3 600 kr inklusive fikapauser och gemensam lunch. Avgiften avser 2019. Vi återkommer med ny kursavgift inför 2020.