Löne- och anställningsvillkor i staten

01 jun 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-06-01
Tid
9.00-15.30
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
Lönespecialister och HR, se nedan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en övergripande bild av innehållet i villkorsavtalen på det statliga avtalsområdet och kunna förstå tillämpningen på en grundläggande nivå. Deltagarna kommer också att få en översiktlig kunskap om hur de regelsystem som styr de statsanställdas anställningsvillkor fårhåller sig till varandra. 

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Översikt över tillämpliga lagar, författningar samt centrala kollektivavtal
  • Översiktlig genomgång av bestämmelser om lön, avdrag och tillägg
  • Arbetstid
  • Allmänt om ledigheter
  • Lön under sjukfrånvaro
  • Föräldraledighet
  • Semester

Utgångspunkt för kursen är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Målgrupp

HR-specialister och lönehandläggare (eller motsvarande) med kortare eller ingen erfarenhet av att ha arbetat med de statliga villkorsavtalen. 

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

1 400 kr