Lokal lönebildning

24 aug 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-08-24 - 2022-08-25
Tid
Start 9.30 den 24 augusti och avslut ca 16.00 den 25 augusti
Plats
Kapitel 8 Klara Strand, Stockholm
Målgrupp
Personalchefer, HR-strateger, HR-specialister - se nedan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Den årliga lönerevisionen är för de flesta arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet den största årliga kostnadsökningsposten. Ett viktigt ställningstagande är att se lönerevisionen som en aktiv investering istället för en passiv kostnad. De ideologiska ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av våra löneavtal utgår från att lönebildningen ska vara ett styrmedel för verksamhetsutveckling och lönesättningen en investering i goda resultat.

Vad krävs av varje arbetsgivare för att åstadkomma en framgångsrik lokal lönebildning som möjliggör att lönen blir en aktiv investering i verksamheten? Under utbildningens två dagar kommer vi att diskutera varför vi som statliga arbetsgivare valt denna väg och vad som präglar våra fackliga motparters ställningstaganden vad gäller utformningen av löneavtalen. Vi kommer att ägna tid åt att framför allt diskutera vad som krävs av oss som arbetsgivare i förberedelsearbetet inför varje lönerevision. Till exempel vilka strategiska ställningstaganden som den högsta ledningen behöver göra samt på vilket sätt HR-funktionen kan stödja en utveckling. En avgörande faktor för att lönen ska bli en motivationsfaktor för goda resultat är att den kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare fungerar och att chefer är trygga i vilka ställningstaganden som ligger till grund för respektive chefs mandat. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap och insikt om vad som krävs för en framgångsrik lokal lönebildning.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • Vilka arbetsgivarpolitiska ställningstaganden ligger bakom utvecklingen av våra löne-avtal?
  • Vad präglar ett framgångsrikt strategiskt lönebildningsarbete i form av analyser av resultat, prioriteringar, ställningstagande i ledningen m.m.?
  • Vad innebär en decentraliserad lönebildning för arbetsgivare på olika nivåer?
  • Lokal lönebildning med utgångspunkt från de centrala löneavtalen.
  • Dialogens betydelse, lönen som motivationsfaktor, mötet chef – medarbetare.
  • Lönesättande samtal som modell.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som idag arbetar aktivt med strategisk lönebildning och den lokala löneprocessen, t.ex. som HR-chef eller motsvarande, HR-strateg eller HR-specialist.

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

2 800 kr