Fördjupning i statlig arbetsrätt

01 nov 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-11-01
Tid
9.30-16.00
Plats
Scandic Hotel Continental, Stockholm
Målgrupp
HR och verksamhetsansvariga chefer
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv och ger fördjupade kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statsförvaltningen och hur dessa bestämmelser ska tillämpas. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga regleringen inom den statliga arbetsrätten och att ge en förståelse för sambanden mellan Regeringsformen, lagen om offentlig anställning och förordningar. Utbildningen består av presentationer, gruppövningar och diskussioner.

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Mänskliga rättigheter i Regeringsformen som även omfattar medborgare i rollen som statsanställda 
  • Lagen om offentlig anställning
  • Anställningsförordningen
  • Myndighetsförordningen
  • Kollektivavtalsförordningen
  • Personalföreträdarförordningen

Målgrupp

Personalchefer samt personalhandläggare och verksamhetsansvariga chefer som redan har arbetsrättslig kunskap och som vill lära sig mer om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen är att arbeta med arbetsrätt i statlig sektor samt att man har gått Statlig arbetsrätt eller Statlig arbetsrätt för universitet och högskolor alternativt de digitala halvdagarna MBL och samverkan, Arbetsskyldighet och att anställa, Disciplinpåföljd, uppsägning av personliga skäl och bisysslor. 

Ansvarig

Hedda Mann

Kursavgift

1 400 kr