Disciplinansvar, bisysslor och uppsägning på grund av personliga skäl

22 feb 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-02-22
Tid
9.00-12.00
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
HR och verksamhetsansvariga chefer
Anmälan
Fullbokat. Anmäl dig för att placeras i kö.
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv och ger grundläggande kunskaper om den statliga särregleringen som gäller för disciplinansvar och bisysslor men också vad man som statliga arbetsgivare bör känna till inför uppsägning av personliga skäl. Utbildningen består av presentationer och gruppövningar. 

Kurslängd

3 timmar

Innehåll

  • Disciplinpåföljd
  • Åtalsanmälan
  • Bisysslor
  • Uppsägning på grund av personliga skäl samt avsked

Målgrupp

Personalchefer samt personalhandläggare och verksamhetsansvariga chefer som redan har arbetsrättslig kunskap och som vill lära sig mer om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn. 

Ansvarig

Carl-Axel Holmberg

Kursavgift

700 kr