BESTA - befattningsklassificering för statistik

22 nov 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-11-22
Tid
9.30-16.00
Plats
Scandic Hotel Continental, Stockholm
Målgrupp
Ansvariga för BESTA-klassning från båda parter
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Parterna inom det statliga förhandlingsområdet har gemensamt utvecklat BESTA (befattningsklassificering för statistik) för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den partsgemensamma lönestatistiken, vilket är reglerat i avtal. Lönestatistiken ska bl.a. kunna användas som stöd i den lokala lönebildningen. Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå hur BESTA ska användas samt att praktiskt kunna tillämpa BESTA i klassificeringsarbetet på sin verksamhet.

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med BESTA
  • BESTA-systemets uppbyggnad och tillämpning
  • Praktiska övningar i klassificering

Målgrupp

Arbetsgivarens och de fackliga organisationernas representanter i klassificeringsarbetet.

Ansvarig

Mårten Pappila

Kursavgift

1 400 kr