Analyskraft - verktyg för löneanalys

29 aug 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-08-29
Tid
9.30-16.30
Plats
Scandic Hotel Continental, Stockholm
Målgrupp
Lokala administratörer i Analyskraft
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Arbetsgivarverket har utvecklat ett digitalt verktyg för löneanalys som vi kallar Analyskraft. Som medlem i Arbetsgivarverket kommer du att kunna använda det för att göra lokal löneanalys. Verktyget är avsett att användas till exempel i samband med lokal lönerevision och i arbetet med att undvika osakliga löneskillnader. Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå hur Analyskraft ska användas samt att efter kursen praktiskt kunna utföra löneanalysarbete i sin verksamhet.

Det rekommenderas att deltagaren innan kursen ansluter sig till Analyskraft via en anmälan till analyskraft@arbetsgivarverket.se. Detta för att översiktligt kunna bekanta sig med Analyskraft innan utbildningen.  

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med löneanalysarbete
  • Genomgång av funktionerna i Analyskraft
  • Praktiska övningar i löneanalysarbete
  • Administration av Analyskraft

Målgrupp

Lokala administratörer i Analyskraft. En lokal administratör hos en medlem är den som operativt arbetar med löneanalys. Den lokala administratören är bland annat ansvarig för behörigheter i Analyskraft och att utbilda andra användare inom sin egen organisation.

Ansvarig

Mårten Pappila

Kursavgift

1 400 kr