Nätverksträff arbetsmiljö och rehabilitering - 10års jubileum

08 maj 2019

Kategori
Nätverk
Datum
2019-05-08
Tid
10.00-16.00
Plats
World Trade Center, Stockholm
Målgrupp
Nätverkets medlemmar

Det flexibla arbetslivet – olika kontorslösningars inverkan på arbetsmiljön

Arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverk för grupp 1, 2 och 3

 

Välkommen till träff för Arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverket 

 

Anmälan: Anmäl dig via denna länk (vi behöver din anmälan senast 18 april)

OBS! I ANMÄLAN BEHÖVER VI HA EN RUTA ELLER NÅGOT DÄR MAN KAN ANMÄLA SIG TILL MINGLET OCKSÅ!  

 

Program under förmiddagen

Inledning och presentation med Arbetsgivarverkets generaldirektör, Eva Liedström Adler.

En exposé över vad som har hänt på arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet sedan nätverket startade 2009.   

 Workshoppar om prioriterade frågor till kommande nätverksträffar.

 

Program under eftermiddagen

□   Trafikverket och Bolagsverket berättar om sin resa till mer flexibla kontorslösningar.

 

□   Christina Bodin Danielsson, docent Arkitektur, KTH berättar om kontorsmiljöns påverkan på organisationer.

 

□   Vi avslutar dagen kl.16:00-17:00 med mingel, snittar och bubbel!

 

 

 

Varmt välkomna till en spännande dag!

Hanna Larsson, Jenny Lindmark och Tarja Nevala