Löne- och anställningsvillkor i staten vid Statens servicecenter

25 apr 2022

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2022-04-25
Tid
9.00-16.00 25 april och 2 maj
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
Lönehandläggare