Löne- och anställningsvillkor i staten vid Karolinska institutet

28 apr 2021

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2021-04-28
Tid
9.00-16.00
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
Löne- och HR-specialister