BESTA vid Universitetskanslersämbetet

21 maj 2019

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2019-05-21
Tid
13.15-16.30
Plats
Universitetskanslersämbetet
Målgrupp
Chefer och fackliga företrädare