Frukostmöte för medlemschefer: Vad innebär tillitsdelegationens uppdrag för den framtida statliga styrningen?

19 apr 2018

Kategori
GD-möte
Datum
2018-04-19
Tid
7.30-9.15
Plats
Stockholm
Målgrupp
Medlemschefer
Anmälan
Gör din anmälan här

Välkommen till ett frukostmöte som arrangeras exklusivt för dig som är myndighetschef eller chef för medlem i Arbetsgivarverket. Vår gäst, Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman, berättar om det utökade uppdraget att se över styrfrågorna inom staten.

"Alltför mycket tid läggs åt administration och att fylla i blanketter. Vi måste låta proffsen vara proffs och detta gäller inte minst medarbetare på våra statliga myndigheter." Civilminister Ardalan Shekarabi, december 2017.

Styrningsfrågor i offentlig sektor är ett hett och omdebatterat ämne sedan ett antal år tillbaka. Mot den bakgrunden har regeringen lanserat tillitsreformen där behovet av kontroll ska balanseras med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet – även kallat "tillitsbaserad styrning".

Tillitsdelegationen tillsattes i juni 2016 under ledning av docent Laura Hartman, och hade ursprungligen sitt fokus på kommuner och landsting men genom ett tilläggsdirektiv i december förra året är uppdraget nu utökat med syfte att uppnå en mer tillitsbaserad styrning även inom statlig sektor.

Varmt välkommen att medverka i en dialog med Laura Hartman om Tillitsdelegationens nya uppdrag och dess möjliga påverkan på framtidens statliga styrning.