arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

”Jag uppskattar att arbeta med frågor som känns viktiga och meningsfulla”

På klimatenheten vid Miljö- och energidepartementet i Regeringskansliet arbetar Jessica Andersson i en internationell miljö och har bland annat deltagit som förhandlare vid flera av FN:s klimatförhandlingsmöten.

Berätta kort om vad du gör på jobbet!

– Jag jobbar på klimatenheten vid Miljö- och Energidepartementet. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och innebär engagemang nationellt, inom EU och internationellt. Mitt arbete kretsar till stor del kring de internationella klimatförhandlingarna under FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet, och jag har själv deltagit som förhandlare vid ett flertal klimatförhandlingsmöten.

– Under några år samordnade jag Sveriges arbete med att bygga upp en internationell klimatfond – Green Climate Fund (GCF) och är fortsatt rådgivare inom fonden. Från och med 2016 är jag själv styrelseledamot i ett miljöfinansieringsbolag (Nordic Environment Finance Coorporation, NEFCO) som ägs av de Nordiska länderna. Jag är även enhetens budgetsamordnare.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag är nationalekonom från Stockholms Universitet och jag läste även en kurs i miljöekonomi vid SLU i Ultuna. Innan Regeringskansliet arbetade jag bland annat på Naturvårdsverket och på ett miljöfinansieringsbolag i Helsingfors. Jag har under min tid på Miljö- och Energidepartementet även arbetat vid Europeiska Kommissionen i Bryssel i ett halvår.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

– När jag arbetade på Naturvårdsverket fick jag frågan om jag ville komma och vikariera i fyra månader på Miljö- och Energidepartementet. Som nationalekonom tyckte jag att det lät spännande att prova på att arbeta inom Regeringskansliet och tog vara på den chansen. Det är 13 år sedan och jag är fortfarande kvar!

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Jag uppskattar att arbeta med frågor som känns meningsfulla och viktiga, det ger mig ork och energi. Klimatfrågan brukar omnämnas som vår tids ödesfråga och har varit en tydlig prioritering för alla regeringar som jag har arbetat under. Arbetsuppgifterna är mycket varierande, tempot är högt och det händer mycket hela tiden. Det var frustrerande i början eftersom det är svårt att planera sin tid, men jag har allteftersom insett att det passar mig ganska bra. Det är kul att ställas inför nya utmaningar och lära sig nya saker. Jag tycker också om det internationella perspektivet som klimatfrågan har. Det har tagit mig till platser som jag sannolikt aldrig skulle ha kommit till annars.

– Men den största trivselfaktorn är nog ändå alla de kompetenta människor jag har runt omkring mig på enheten och som jag har träffat i internationella sammanhang. Det är ett privilegium att ha så ambitiösa, kunniga och roliga kollegor!

Fakta: Regeringskansliet

Regeringskansliets uppdrag är att vara ett stöd till regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. I myndigheten ingår Statsrådsberedningen, departementen och Förvaltningsavdelningen. I Regeringskansliet befinner du dig i händelsernas centrum där du, tillsammans med kunniga och samhällsintresserade kollegor, utför ett meningsfullt arbete. Varje dag.

www.regeringen.se/jobb