arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LÅT KARRIÄREN LYFTA, HITTA BÄSTA JOBBET HÄR

Yrkeskategorier
  Anställningsform

   Utvecklande för Sverige. Utvecklande för mig.

   82 lediga jobb

   Chef Logistik –och säkerhetsavdelningen

   Militärhögskolan Karlberg söker Avdelningschef med placering på Logistik – och säkerhetsavdelningen vid Kadettbataljonen. På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga...

   • Publicerad 1 juli
   • Sista ansökningsdatum 14 augusti

   Samverkansofficer

   Om tjänsten Norra militärregionen söker samverkansofficer. Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis...

   • Publicerad 1 juli
   • Sista ansökningsdatum 15 augusti

   Markstridsskolan söker övningsplanerare

   Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela...

   • Publicerad 30 juni
   • Sista ansökningsdatum 7 augusti

   Insatschef till Bevakningskompaniet

   Som insatschef vid Marinbasen är du en viktig del i skyddet och bevakningen av Marinens basområden och örlogsfartyg. Uppgifterna löses i fred, kris och krig, både i Sverige och internationellt i samband med marin insats eller övning. I tjänsten ingår...

   • Publicerad 28 juni
   • Sista ansökningsdatum 8 augusti

   Logistikchef till 19.Brigaden

   19.Brigadstaben är ett krigsförband lokaliserat till Norrbottens regemente I 19 i Boden. Staben består av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare och soldater. Brigadstaben är i grundorganisationen huvudsakligen en del i regementsstabens...

   • Publicerad 28 juni
   • Sista ansökningsdatum 10 augusti

   Logistikbefäl till FMLOG

   Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt (FM)? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den...

   • Publicerad 27 juni
   • Sista ansökningsdatum 17 juli

   MOA taktiska datalänkar till Flygstaben

   Försvarsmakten är inne i en dynamisk tillväxtperiod för att bygga ett starkare försvar som kan möta det försämrade omvärldsläget. Inom luftdomänen ställer detta krav på såväl nya förband som förmågor, där spetsteknologi är en central del. Detta innebär...

   • Publicerad 20 juni
   • Sista ansökningsdatum 20 juli

   Stf Kompanichef 114 flygunderhållskompani

   OM TJÄNSTEN 114.Flygunderhållskompaniet, Luleå, 1.hkpskv 114.Flygunderhållskompaniet bedriver flygunderhållstjänst på 1.Helikopterskvadronen i Luleå. Kompaniet är indelat i militära underhållsplutoner samt en civil underhållsgrupp som genomför tungt...

   • Publicerad 17 juni
   • Sista ansökningsdatum 28 augusti

   Signalskyddschef till Flygstaben

   Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Med...

   • Publicerad 16 juni
   • Sista ansökningsdatum 20 juli