Om Jobba statligt

Projektet Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverket tillsammans med våra 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Jobba statligt drivs som ett projekt inom Arbetsgivarverket och ingår i strategin för de statliga arbetsgivarna. Projektet sjösattes januari 2016 och pågår fram till 2020. Syftet är att profilera staten som attraktiv arbetsgivare genom att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som bidrar till att fler ska vilja jobba inom staten.

Ett statligt arbetsgivarerbjudande har tagits fram tillsammans med varumärket Jobba statligt samt ett nytt grafiskt tilltal. Logotypen Jobba statligt kan användas enskilt av Arbetsgivarverkets medlemmar i marknadsföringssammanhang eller i samprofilering med medlemmarnas egna logotyper.

Projektet vill bidra till att öka kunskapen om statliga jobb och väcka intresse för de utmaningar som finns. Ett antal aktiviteter såsom rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar och liknande aktiviteter kommer att genomföras. 

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta projektledare Ann Lindblad 
epost: ann.lindblad@arbetsgivarverket.se