arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Om Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets 240 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Jobba statligt drivs som ett projekt inom Arbetsgivarverket och ingår i strategin för de statliga arbetsgivarna. Projektet sjösattes januari 2016 och väntas pågå fram till 2020. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler ska vilja jobba inom staten.

Ett statligt arbetsgivarerbjudande har tagits fram tillsammans med ett varumärkeskoncept som heter Jobba statligt. Jobba statligt kan användas enskilt av Arbetsgivarverkets medlemmar i marknadsföringssammanhang eller i samprofilering med medlemmarnas egna logotyper.

Projektet vill bidra till att öka kunskapen om statliga jobb och väcka intresse för de utmaningar som finns. Ett antal aktiviteter såsom rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar och liknande aktiviteter kommer att genomföras. 

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta projektledare Ann Lindblad 
epost: ann.lindblad@arbetsgivarverket.se

Statliga arbetsgivare

Var kan du jobba om du vill jobba statligt? Se hela listan!

Arbetsgivarverket/Våra medlemmar