arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Praktik, exjobb och trainee

Statliga verksamheter tar ofta emot studenter i olika delar av sin verksamhet. Det kan handla om exjobb, praktikplats eller examensarbete. I vissa fall anordnas även traineeprogram för framtida ledare och nyckelpersoner.

Här samlar vi länkar till statliga arbetsgivare som utannonserar praktikplatser, exjobb eller liknande på sina webbplatser:

Business Sweden 

Bolagsverket

CSN

Chalmers 

Domstolsverket

Folke Bernadotteakademien

Kungliga tekniska högskolan

Lotteriinspektionen

Luleå tekniska universitet

Regeringskansliet

Stockholms universitet

Transportstyrelsen

Regeringsuppdraget Praktik i staten

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer om uppdraget Praktik i staten och vem som kan praktisera.