Trafikverket - gör Sverige närmare

Hitta ditt drömjobb hos Trafikverket

På Trafikverket får du vara med och utveckla Sverige. Du blir en del i arbetet för att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Visionen är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Här finns cirka 150 olika yrken att välja mellan och en stor intern arbetsmarknad.  Exempel på yrkeskategorier som arbetar här är: systemvetare samt högskole- och civilingenjörer.  Sveriges transportsystem digitaliseras i snabb takt och kommer inom en nära framtid vara platsen för en rad spännande teknikskiften och intressanta utmaningar för säkrare, smidigare och klimatsmarta transporter. En arbetsplats med stora utmaningar och mängder av chanser att utvecklas.

Läs mer om att arbeta på Trafikverket (på Trafikverkets webbplats)

Fakta: Trafikverket

  • Kontor finns från Kiruna i norr till Ystad i söder på region- och lokalkontor.
  • Huvudkontoret finns i Borlänge.
  • 9 000 anställda.
  • I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Trafikverksskolan och Fordonsresurser

Läs mer information om Trafikverket (på Trafikverkets webbplats) 

Trafikverkets uppdrag

Trafikverkets ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.