arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Att vara chef i staten

För dig som vill vara chef finns många möjligheter att jobba i statlig verksamhet, till exempel på myndigheter.

Sammanlagt finns drygt 17 000 chefer inom de statliga verksamheterna. Som chef i staten förutsätts du vara en god ledare och ha en tydlig arbetsgivarroll.

Du leder, styr och utvecklar verksamheten utifrån ekonomiska ramar och gällande regelverk, så att verksamheten når de mål som myndighetsledningen fastställt.

Som chef bidrar du till att forma arbetsgivarpolitiken inom organisationen, göra medarbetarna delaktiga i verksamheten och du har ofta ett mycket stort ansvar för lönesättningen av dina medarbetare.

Jag vill hitta mitt drömjobb!

Visste du att...?

  • De senaste åren har andelen kvinnliga chefer i staten ökat markant.
  • Ungefär 43 procent av alla chefer i statlig verksamhet är kvinnor.
  • Snittlönen för kvinnliga chefer var 54 429 kronor per månad 2017. För manliga chefer var snittlönen 52 535 kronor.

Så ser myndighetschefer på sitt ledarskap

Bild: Katarina Gårdfeldt, Fotograf: Ida Kinner

”Ett tydligt miljöarbete gör en arbetsgivare attraktiv”

Hon brinner för hållbar utveckling och har lett expeditioner bland annat till polarisarna. Sedan årsskiftet går Katarina Gårdfeldt nu i täten när Polarforskningssekretariatet ska omlokaliseras norrut.

 

”Jag är beredd att kavla upp ärmarna”

Peter Fredriksson tog över som generaldirektör på Skolverket den 1 augusti 2017. Han vill vara en närvarande chef men gärna också utmana en del traditioner.

 

Bild: Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län

”En bra ledare kan samla människor mot ett gemensamt mål”

Den 15 januari blev Helena Jonsson ny landshövding i Jönköpings län. Hon har erfarenhet både av att driva eget och leda en intresseorganisation. På fritiden snickrar hon gärna på sitt hus.