arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Att jobba med it i staten

Pluggar du IT? Eller jobbar du redan men är sugen på något nytt? Inom staten finns det goda karriärmöjligheter för dig.

Statliga arbetsgivare har ett stort behov av IT-kompetens. Framför allt behövs personer som kan driva IT-utvecklingen och hitta nya smarta lösningar för den mångfald av verksamhet som staten bedriver. Det kan handla om allt ifrån pensionsutbetalningar till trafiksystem och miljöfrågor.

Redan nu jobbar cirka 11 000 personer med IT-utveckling och IT-stöd i staten och antalet har ökat med 40 procent de senaste tio åren. 

Ökat behov av systemutvecklare

Den analys av statens kompetensförsörjning som Arbetsgivarverket gör två gånger om året, Konjunkturbarometern, visar att bristen på systemutvecklare i staten ökar. Även bristen inom IT-drift växer men ligger på en lägre nivå. 

Behovet av IT-kompetens är stort inom hela staten, men enligt vår undersökning är bristen mest utbredd på myndigheter som jobbar med samhällsskydd och rättsskipning, som Polisen, Kriminalvården och Domstolsverket men även inom området Socialt skydd där till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket räknas in.

Totalt är vi 240 arbetsgivare som finns med i satsningen Jobba statligt så det finns många statliga jobb inom IT för dig att söka.  

Intresserad av rapporten? Du hittar Konjunkturbarometern här

"Vårt trafiksystem berör alla i samhället 
varje dag - dygnet runt - året om"

Möt Pia som är scrum master inom Travikverket med applikationsutveckling för att stödja framtidens fordonstrafik.

 

"Roligt att det är så många kvinnliga chefer här"

Möt Lisa som är förvaltningsledare på Skatteverkets IT-avdelning: