arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Karriär & utveckling

För de flesta är det viktigt att utvecklas i arbetet. Om du väljer en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus. Staten erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter med kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Visste du att staten är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal? Andelen anställda med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så hög som inom den övriga arbetsmarknaden. 

Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck som driver på utveckling, nya tekniska lösningar och förändrade arbetsmetoder. Digitaliseringen är ett prioriterat område och en viktig förutsättning för effektivisering av statsförvaltningen. 

Behovet av akademiker ökar i statlig verksamhet

  • IT-verksamheten är i stadig tillväxt. Cirka 11 000 personer arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten och antalet har årligen ökat med 40 procent de senaste tio åren. Läs mer om hur det är att jobba med IT i staten.
  • Antalet ekonomer i staten är 33 000 och ungefär 24 000 av de statsanställda har en eftergymnasial ingenjörsutbildning. Exempel på andra stora utbildningsinriktningar inom statlig verksamhet är natur- och samhällsvetenskap. Läs mer om hur det är att jobba som ekonom, ingenjör, samhällsvetare eller naturvetare i staten.
  • Staten är en av de största arbetsgivarna för jurister i Sverige. Drygt 17 000 statligt anställda har en utbildning inom juridik. Läs mer om hur det är att jobba som jurist i staten.

Kvinna i karriären.

Sugen på att göra karriär?

Ungefär 17 000 chefer finns i statlig verksamhet. Under de senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer ökat kraftigt och uppgår till cirka 42 procent av samtliga chefer. 

Läs mer om vad det innebär att vara chef i staten

Ladda ned vår skrift!

Bild: Broschyren Låt karriären lyfta!

De statliga myndigheterna erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter. Väljer du en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus.

Läs mer i vår broschyr!