VTI söker Forskare- integrering av miljöperspektiv i transportledning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

Välkommen med din ansökan med cv, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa. Märkt din ansökan ”Forskare - integrering av miljöperspektiv i transportplaneringen dnr 2018/0072-3.1” och skicka den till VTI personalenheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se. Sista ansökningsdag är den 12 mars 2018.

Om jobbet

VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vid den tvärvetenskapliga enheten Mobilitet, aktörer och planering bedrivs forskning inom flera tematiska områden. Två områden av särskild relevans för tjänsten är Policy, Styrning, Omställning samt Nya mobilitetslösningar för hållbara transporter.

Du kommer att medverka i forskning om miljöfrågors integrering i planering och beslut som styr transportsystemets långsiktiga utveckling – t ex nationell och regional infrastrukturplanering. Tonvikt kommer att läggas på att fördjupa insikterna om förutsättningarna att ställa om transportplaneringen i linje med övergripande klimat- och hållbarhetsmål, med fokus på mötet mellan övergripande policymål och planeringens praktik. Forskningen kommer även att beröra befintliga ramverk och processer för att integrera miljöhänsyn, t ex miljöbedömning. Forskningen kommer att vara förankrad i en svensk kontext, med möjligheter till internationellt samarbete.

Arbetsuppgifterna innebär att ansöka om forskningsmedel, leda och arbeta i forskningsprojekt, samla in empiriskt material samt genomföra analyser som sammanställs och redovisas i vetenskapliga och policyinriktade publikationer. Arbetet sker både självständigt och i grupp och medför samarbete med forskare från andra discipliner.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Åsa Aretun, tel 013-20 40 00, eller forskningsledare Karolina Isaksson, tel 08 55577025. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco och Thomas Lundberg, ST, som du också når på tel 013-20 40 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Du har en doktorsexamen inom statsvetenskap, planering, kulturgeografi, sociologi eller motsvarande ämne av relevans för tjänstens inriktning. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder såsom dokumentanalys och intervjuer. Erfarenhet av tjänstemannaarbete, konsultarbete eller motsvarande inom transportsektorn är meriterande likväl som väl utvecklade nätverk inom och utanför forskarsamhället.

Arbetsuppgifterna kräver god förankring i teoribildning av relevans för tjänsten och en god kännedom om närliggande samhällsvetenskapliga discipliners centrala teoribildningar och begrepp. Du ska ha förmåga att självständigt sammanställa, analysera och presentera forskningsmaterial och resultat. God förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på skandinaviska språk och engelska är ett krav.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, informanter, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god förmåga att samarbeta med andra människor, leda projekt med flera medverkande forskare, initiera och utveckla forskningsidéer till projekt samt att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut med cirka 200 anställda och en årlig omsättning på omkring 200 miljoner kronor. Till enheten Mobilitet, aktörer och planering söker vi en forskare med samhällsvetenskaplig profil som ska arbeta med frågor som rör klimatfrågans integrering i transportpolitik och -planering. Tjänsten är placerad på VTI:s kontor i Stockholm.

Välkommen med din ansökan med cv, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa. Märkt din ansökan ”Forskare - integrering av miljöperspektiv i transportplaneringen dnr 2018/0072-3.1” och skicka den till VTI personalenheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se. Sista ansökningsdag är den 12 mars 2018.