arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i samiska studier 50 %

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor på 50 % i samiska studier med tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter


I anställningen ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå i ämnet samiska studier, såväl på campus som på internetbaserade kurser. Handledning av examensarbeten mot lärarexamen kan förekomma.

I anställningen ingår 20 % kompetensutvecklingstid och 80 % undervisning och handledning. Kompetensutvecklingstiden används vanligtvis till forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet


Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i samiska studier eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området samiska studier, samiska språkkunskaper, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- Originalitet i forskningen
- Produktivitet
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Uppdrag inom vetenskapssamhället
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- Samverkan med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:


- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- Erfarenheter av samverkan med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder


Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska den vetenskapliga skickligheten väga tyngst.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området samiska studier.

Stor vikt ska tillmätas samiska språkkunskaper, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Övriga bedömningsgrunder ska tillmätas vikt i bedömningen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf

Ansökan


Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humansistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar_anstallning_befordran_docentprovning-galler-annonser-publ-from-18xxx-2.pdf

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2019-06-03.

Övrigt


Tillträdesdatum: 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Daniel Andersson

090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se