arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetsadjunkter i statsvetenskap, 50-100%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Kunskapsområdet allmänt

Ämnet statsvetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) har ett brett kursutbud på grundutbildningens olika nivåer och forskning inom bland annat demokratisering, europeisering, offentlig förvaltning, civilsamhälle och jämförande politik. Statsvetenskap har examensrätt till magisternivå och erbjuds som kurspaket, fristående kurser och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet och magisterprogrammet Demokrati, medborgarskap och förändring. De stora studentgrupperna finns inom de nätbaserade kurserna i statsvetenskap där betydande arbete läggs ner för att skapa en distansutbildning av högsta kvalitet.

Din arbetsdag som adjunkt


Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning och handledning/examination i kurser på grund- och avancerad nivå. Högskolan Dalarna profilerar sig inom e-lärande och i undervisningsuppdragen ingår att undervisa via de webbaserade verktyg Högskolan tillhandahåller. Undervisningen sker både på campus och nätbaserat och både på svenska och engelska. I den här tjänsten har du också goda möjligheter till distansarbete.

Är du personen vi söker?

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs

 • Förmåga att undervisa på svenska och på engelska inom ämnesområdet.
 • Samarbetsförmåga och hög grad av ansvarstagande.

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av forskning och undervisning inom olika delar av statsvetenskap.
 • Erfarenhet av kurs- och programutveckling.
 • Erfarenhet av distansutbildning.

Anställningen


Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2020-08-17 till 2021-01-31, tjänstgöringsgrad 50-100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Ansökan ska innehålla 
 • CV
 • Intyg och betyg 
 • Pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta support@du.se.  
 • Kontaktuppgift till två referenser

Bedömningsgrunder


Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att kunna fullgöra uppgifterna i anställningen. Särskild vikt kommer att fästas vid att de sökande har den kompetens som krävs för de undervisningsuppdrag som ingår i tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-10. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kan komma att genomföras löpande under annonseringstiden.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Övrigt


Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ 50-100%