arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarie - Verksamhetsutvecklare inom forsknings- och miljödatahantering

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Biblioteket
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur de kan förvaltas och utnyttjas på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU arbetar aktivt med öppna data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället och såg tidigt behovet av en kvalitetssäkrad datahantering samt arkivering och publicering av forskningsdata.

Vi söker nu en person som kan vikariera som verksamhetsutvecklare inom forsknings- och miljödatahantering när vår ordinarie personal är föräldraledig.

Tjänsten är placerad vid SLU-biblioteket, i enheten Data Curation Unit/Miljödatastöd.

DCU/Miljödatastöd har i uppdrag att bistå SLU:s dataproducenter (exempelvis forskare och aktiva inom miljöanalysen) i frågor om god datahantering och arbetar långsiktigt för att SLU:s forsknings- och miljödata ska vara granskade, kvalitetsdeklarerade, långtidsbevarade, öppet tillgängliga och återanvändbara. Sedan flera år driver enheten ett förbättringsarbete på SLU med fokus på god datahantering, från datainsamling till publicering och långtidsbevarande. Arbetet genomförs kontinuerligt och följs upp i nära dialog med dataproducerande verksamheter och baseras på interna riktlinjer för datahantering. Uppföljningen ingår även i SLUs miljömålsarbete för att främja tillgängliggörande av miljödata. 

SLU är del i konsortiet för Svensk Nationell Datatjänst (SND) och bidrar med expertis inom miljö- och klimatdata, en uppgift som samordnas av DCU.

 

Arbetsuppgifter:

Dina arbetsuppgifter är att ge råd om datahantering samt medverka till förbättring av datahantering inom SLU:s forskning och miljöanalys samt i SND-konsortiet. Du arbetar med frågor kring öppna data och öppen tillgång till vetenskaplig information (open access/open science), och håller dig à jour med utveckling gällande datahantering och frågor rörande miljö- och klimatdata på nationell och internationell nivå. Vidare arbetar du med att, i samverkan med verksamheten på SLU, identifiera och publicera forskningsmaterial och miljöanalysdata som kan vara av framtida värde samt medverkar i framtagning av interna riktlinjer för hantering av data och ger stöd i tillämpning av dessa. Som domänspecialist i SND-konsortiet är din roll är att stötta både forskare och forskningsdatafunktioner ute på lärosätena i frågor gällande forskningsdata och öppen tillgång.

Kvalifikationer:

Högskoleexamen i naturvetenskap (eller motsvarande), gärna med inriktning mot miljö och klimat, i kombination med ett genuint IT-intresse, alternativt högskoleexamen (eller motsvarande) med inriktning mot datavetenskap eller informatik med intresse för miljö- och klimatfrågor.

Du ska ha erfarenhet av att leda eller delta i projekt där datahantering ingår som en viktig komponent, gärna inom ett av SLU:s ämnesområden. Tjänsten kräver att du har god initiativförmåga, är strukturerad och van vid självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:


Kunskaper inom metadata, dataformat och öppna data, samt inom forskningsdata och dataanalyser är meriterande, likaså erfarenhet av planering och genomförande av uppföljningsarbete (internrevision och liknande) eller standardisering. Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling är ett plus.

Placering:

Tjänsten är placerad vid SLU-biblioteket med anställningsort Umeå eller Uppsala. Vår organisation är geografiskt spridd över stora delar av landet och vi jobbar mycket med digitala möten. Resor, främst inom landet, kan förekomma. 

Anställningsform:

Vikariat 12 månader

Omfattning:

100%

Tillträde:

17/8 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-05.

Vi kommer att genomföra intervjuer fortlöpande.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Vikariat 1 år Ej specificerat