arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik Universitetslektor i pedagogiskt arbete

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  23 november

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap utlyser ett vikariat som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot IT och lärande.

Anställningen är på heltid under perioden 2019-01-01--2019-12-31. Sista ansökningsdag är 2018-11-23.

Arbetsuppgifter

Arbetet avser undervisning inom området IT och lärande inom de programutbildningar och kurser som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan även komma att ingå. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse, centralt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Utöver behörigheten för anställningen gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga. Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska särskild vikt tillmätas pedagogisk skicklighet. Stor vikt ska även fästas vid vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan, där den pedagogiska erfarenheten är av relevans för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska därför främst avse ämnesområdet pedagogiskt arbete med inriktning mot IT och lärande eller närliggande område. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sådant sätt att det är möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständig vetenskaplig produktion och vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen. Den vetenskapliga skickligheten ska därför främst avse ämnesområdet pedagogiskt arbete med inriktning mot IT och lärande eller närliggande område.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, kommer även administrativ skicklighet samt samarbetsförmåga beaktas.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övriga upplysningar

Anställningen är på heltid under perioden 2019-01-01--2019-12-31. Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas. 
 
Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-11-23. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här, och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. 

Om oss

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.edusci.umu.se/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Gunnar Schedin / prefekt

090-786 7936