arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vicedekan vid Lärande och samhälle med ansvar för utbildningsfrågor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 8 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål. Förutom utbildningar till idrottsvetare, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning, samt idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Innehåll i uppdraget och arbetsuppgifter

Som vicedekan har du ett övergripande ansvar under dekan för utvecklingen på fakulteten i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild. Du arbetar i nära dialog med dekan och har ett särskilt ansvar för frågor som rör fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Som vicedekan ingår du i fakultetens ledningsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll och du är adjungerad till fakultetsstyrelsen. Dessutom representerar du fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidrar till en aktiv omvärldsbevakning.

Rollen innebär många kontaktytor och samarbeten med fakultetens prefekter, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) samt andra inom och utom fakulteten.

Uppdraget som vicedekan bygger på ett mycket nära samarbete med fakultetens utbildningschef. Eftersom personliga erfarenheter och kompetenser spelar in kommer en fullständig fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter mellan vicedekan och utbildningschef, samt dekan, prodekan, vicedekan för samverkan och administrativ chef, tas fram först när den nya vicedekanen är på plats.

Uppdraget

I samband med uppdraget kommer du att erbjudas en tillsvidareanställning vid en av fakultetens institutioner. Uppdraget som vicedekan omfattar som utgångspunkt 50% av heltid under tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Uppdragets omfattning kan komma att förändras om mer omfattande ansvarsområden enligt överenskommelse läggs till uppdraget. Uppdragstillägg utgår.

Kvalifikationer

Behörig för uppdrag som vicedekan är den som
 • har doktorsexamen inom ett för fakulteten relevant område
 • har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor och programutveckling på lärosäte
 • har god kännedom om hur högre utbildning är organiserad i Sverige
 • har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • har dokumenterat god samarbetsförmåga

Meriterande för detta uppdrag är

 • erfarenhet av lärarutbildningar eller andra programutbildningar som finns inom Lärande och samhälle
 • erfarenhet av arbete i nämnder, styrelser, beredningar eller liknande
 • erfarenhet av ledarskap (personalansvar, budgetansvar, ordförandeskap i nämnder)
 • lärar- eller förskollärarexamen

Upplysningar

Dekan Anders Linde-Laursen, anders.linde-laursen@mau.se
HR-specialist Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda 2021-02-08.

Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev innehållande redogörelse för erfarenheter som är relevanta för uppdraget
 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade intygs- och betygskopior
 •  Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen (tillsvidareanställningen som lärare) inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • Referenser
De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning.

Nominering

Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del är även tillsvidareanställda medarbetare vid Fakulteten för lärande och samhälle välkomna att nominera personer som anses möta kriterierna. En nominering ska innehålla en kort motivering till varför personen i fråga nomineras. En nominering skickas till jobb@mau.se, ange diarienummer REK 2020/295. En nominering ska göras senast 2021-01-25.

Övrigt

Uppdraget som vicedekan är förenat med en tillsvidareanställning vid en av fakultetens institutioner.Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat