arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vi söker gruppchefer till spår & vapengruppen, i Linköping

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A467.506/2019 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Kemi- och tekniksektionen arbetar i stort med att analysera spår som säkrats på brottsplatser. Vapengrupperna undersöker vapen och vapenrelaterade spår på kulor och patronhylsor samt utför bl.a. rekonstruktioner. Spårgrupperna utför undersökning av bl.a. skoavtryck, verktygsspår och fibrer. 
Verksamhetsutveckling och utbildning för olika intressenter inom rättsväsendet utförs av sektionen.
Sektionen består i ca 115 medarbetare placerade i sju grupper som i den nya organisationen ska bli 10 grupper. 
Som gruppchef
ska du
· ha personalansvar
· inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
· tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
· ingå i sektionens ledningsgrupp
· ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
·ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
· samverka med de andra gruppcheferna på sektionen för att gemensamt planera och utveckla verksamheten
· ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
· samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
· företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
är du
· verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
·arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
· ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
har du
-  minst 6 månaders erfarenhet av ledarskap som chef, arbetsledare eller projektledare
- akademisk examen/utbildning inom ett för funktionen relevant område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
- erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
-erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
- erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet ISO 17025 är det meriterande
besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
-förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
Se hela kravprofilen här: https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2019/september/gruppchefer-till-spar-och-vapengruppen-i-linkoping/. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Helene Hed, sektionschef 010-56 28 213. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: ninwa.youssef@polisen.se. 
Fackliga företrädare
För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.
Anställning
· Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
· Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
· Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A467.506/2019 i mailet ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ninwa.youssef@polisen.se
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.
Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2019!

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se