arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetssamordnare till Staben PDM

 • Yrkesroll

  Kvalitetssamordnare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Avdelningens uppdrag

VO Direkt, Avdelningen Personligt distansmöte
Arbetsförmedlingens målsättning är att vi ska möta våra kunder digitalt först.

När kunderna behöver ytterligare stöd finns Personligt distansmöte och vårt uppdrag är att ge arbetssökande och arbetsgivare enhetliga, effektiva och kvalificerade distansmöten. Vi är cirka 1700 medarbetare och finns på 15 orter runt om i landet och erbjuder personlig service via telefon, chatt, e-post, videosamtal och i sociala medier. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att variera utifrån de behov som uppstår i verksamheten. Den primära uppgiften är att samordna, styra och följa upp verksamheten både ur ett operativt och strategiskt perspektiv. Du kommer också att arbeta med att bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag, ta fram underlag, skriva remissvar, återrapporteringar och att genomföra kvalificerade uppdrag samt driva utveckling-och förändringsarbete.

Du ingår i avdelningens stab och kommer arbeta tillsammans med kollegor, där vår primära uppgift är att vara ett stöd och en resurs till avdelningschefen.

Exempel på arbetsuppgifter är att du arbetar med interna systemstöd som t.ex. statistik och analys, där du identifierar utvecklingsområden och bistår med analys och förslag till åtgärder. Du kan medverka i uppföljningar och resultatdialoger samt att du i din roll bistår chef i kontakter med interna och externa samverkanspartners.

 

Kvalifikationer

 - Högskole- /Universitetsutbildning med inriktning mot organisation, ekonomi, ledarskap, statsvetenskap eller vad som kan betecknas vara motsvarande utbildning.

- Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet


- Erfarenhet/utbildning av organisation, samordning, uppföljning eller verksamhetsstyrning som du skaffat dig genom utbildning och/eller erfarenheter.

- Erfarenhet av samarbete med externa partners.

- Erfarenhet av att leda arbetsmöten, workshops och liknande samverkansformer

- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift 

Meriterande

- Generalistkompetens med bred kunskap om och god erfarenhet av Arbetsförmedlingens verksamhet på nationell nivå

- Erfarenheter av att hantera remisser och uppdrag inom Arbetsförmedlingen eller annan verksamhet

- Arbete i stab och/eller ledningsfunktion

- Erfarenhet av utredningsarbete och projektledning

- Erfarenhet av att driva förändringsledning

- Erfarenhet och förståelse av digitala tjänster och det digitala språket

- Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och samverkan med fackliga parter. 

 

Egenskaper


- God analytisk och strategisk förmåga

- God förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete och ha eget leveransansvar, samt att arbeta mål och resultatinriktad

- Ha förmåga att samarbeta effektivt i det närmaste arbetslaget

- Pedagogisk kompetens

- Flexibel och har ett positivt ”mind set” till utveckling

- Mycket god problemlösning


- Kommunikativ och duktig på att prata inför grupper 

Verksamhetssamordnarna fungerar som ett nära stöd till ledningen och relationen bygger därmed till stor del på förtroende och tillit. Stor vikt kommer därför att läggas på personlig lämplighet.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:


- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten

- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser

- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring 

 

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Solna.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-02-08. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt intyg/betyg som styrker kraven för tjänsten. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning