arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetsledare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 februari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Vill du göra något som ingen tidigare gjort? Som är svårt och utmanande men oerhört spännande. Vi söker en verksamhetsledare med stark motivation, stor drivkraft och envishet som vill utveckla en verksamhet som verkligen behövs, men som inte funnits tidigare. En riktig och viktig utmaning. För att klara detta så behöver du vara skicklig på att skapa goda relationer i olika sammanhang, att du smidigt rör dig mellan akademi- och professionsmiljöer och skapar intresse, motivation och vilja för samarbete hos aktörer inom en rad olika verksamhetsområden och nivåer.

Som verksamhetsledare behöver du ha förmågan att arbeta långsiktigt strategiskt, men lika viktigt är att du kortsiktigt kan förankra och driva igenom frågor och förslag i riktning mot gemensamma mål. Goda möjligheter finns att tjänsten leder till en tjänst som verksamhetschef.

Det här är ett arbete för dig som är modig, nyfiken, driven men samtidigt en skicklig diplomat och lyssnare. Är du den personen så är det här ett jobb där du verkligen kommer att kunna göra skillnad.

I ämnet socialt arbete vid Högskolan Dalarna bedrivs forskning och utbildning men även ett omfattande samverkansarbete med socialtjänstens verksamheter i regionen. Nu tar vi steget vidare och fortsätter utveckla Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) som är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Här samlas representanter från Högskolan Dalarna, kommuner, Region Dalarna samt fackliga organisationer. Samarbetet kretsar kring att bygga en stark miljö med fokus på våra gemensamma behov i såväl akademi som samhälle, och där vi inom ramen för SUD utvecklar den verksamhetsförlagda utbildningen, identifierar uppdragsutbildning, utvecklar gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och bidrar till långsiktig kompetensutveckling för alla involverade parter.

Vi söker en verksamhetsledare för SUD på motsvarande 100 %. Anställningen är en tvåårigt förordnande med tillträde enligt överenskommelse. Efter förordnandet finns goda möjligheter att tjänsten utvecklas till en chefstjänst. Placeringsort för anställningen är Falun. Resor i tjänsten ingår.

Din arbetsdag


Arbetet som verksamhetsledare handlar främst om att utveckla långsiktig samverkan och skapa ömsesidig förståelse och förtroende mellan medlemskommunernas socialtjänstverksamheter och Högskolan Dalarnas utbildning och forskning inom hälso- och välfärdsområdet. SUD är i ett offensivt utvecklingsskede och står inför att forma verksamhetens identitet och hitta nya vägar framåt. Du driver SUDs utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare vid Högskolan Dalarna och medlemmarna i SUD. Till ditt stöd har du en projektsamordnare.

Arbetet innefattar att:

 • Utveckla SUD med fokus på förstärkt partnerskap mellan SUDs medlemmar.
 • Främja förutsättningar för och samordna utvecklingsprojekt som utvecklar kommunernas evidensbaserade arbete och som samskapar ny vetenskaplig kunskap inom området socialt arbete.
 • Bidra till utvecklingen av gemensamma forskningsprojekt – i dialog med forskningsområdet och medlemmarna i SUD.
 • Fånga upp kompetensutvecklingsbehov från medlemmarna och initiera utbildningar som svarar mot dessa.
 • Fånga upp utvärderingsbehov, i samverkan formulera utvärderingsuppdrag och skapa förutsättningar för genomförande och rapportering.
 • Möjliggöra systematiskt erfarenhetsutbyte mellan kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.
 • Kommunicera och informera internt och externt om SUD:s uppdrag och utveckling.
 • Följa upp/rapportera projekt mot styrgrupper, finansiärer och övriga intressenter.
 • Ansvara för SUDs budget.
 • Tillsammans med ordförande bereda ärenden till SUD-rådet.
Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Avdelningschef, statlig

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat