arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetscontroller till region Syds kansli i Malmö

 • Yrkesroll

  Ekonomiassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Vi söker en verksamhetscontroller till region Syds kansli med placering i Malmö.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö med utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt lärande.

Regionkansliet utgör ett stöd till regions- och sektionsledningar. Kansliet arbetar bland annat med uppföljning, verksamhetsplanering, handläggningsordning, tar fram beslutsunderlag, gör utredningar, samordnar rapportering och skriver remissvar till huvudkontoret och verksgemensamma avdelningar.

Regionkansliet är ingången för externa och interna frågor, har ett samordnande ansvar för samverkan med andra myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser. På regionkansliet i region Syd arbetar ett antal verksamhetsexperter, en regionekonom och två controllers.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som verksamhetscontroller fokuserar du på verksamhetsuppföljning samt prognos- och planeringsprocesser kopplat till regionens samlade verksamhet. Rollen är verksamhetsnära till sin karaktär och medför stora möjligheter att själv utveckla och påverka ditt uppdrag. Arbetet sker i nära samarbete med ekonomicontroller, regionekonom, chefer och verksamhetsexperter.

Verksamhetscontrollern stödjer regionledningen i ekonomi- och verksamhetsstyrning, med målet att myndighetens resurser nyttjas effektivt. Tillsammans med ekonomicontrollern arbetar du med uppföljning och analys av verksamheten samtidigt som du på ett pedagogiskt förklarar sambandet mellan ekonomi och verksamhet. 

Du bevakar och förmedlar det centrala ekonomi- och verksamhetstyrningsperspektivet i regionen och är aktiv i myndighetens controllernätverk. Du arbetar självständigt med att ta fram underlag för planering och uppföljning av verksamheten samt föreslå åtgärder baserat på detta.

Rollen innefattar bland annat följande arbetsuppgifter:
 • Planera och delta i genomförandet av budget- och prognosarbetet.
 • Stötta regionen med att kvalitetssäkra budgetar och prognoser.
 • Upprätta månadsuppföljningar, analyser och presentera åtgärdsförslag avseende ekonomi, resurser och verksamhet.
 • Såväl självständigt som i samverkan driva rutin-, metod- och processutveckling inom de processer som du verkar i.

Personliga kompetenser

Du har ett respektfullt och prestigelöst förhållningssätt och bemötande såväl internt som externt. Du har intresse och förmåga att sätta dig in i verksamheten och förstå verksamhetslogiken samt omsätter detta i analytiska resonemang och slutsatser. Du identifierar på eget initiativ frågor som behöver utredas vidare. Utöver detta deltar du aktivt i vårt förbättringsarbete och visar engagemang och flexibilitet för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter.

Du förstår numeriska underlag och löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt i kombination med att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden med hänsyn till hela verksamhetens bästa.

Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett självständigt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitet och lägger stor vikt vid att du lever upp till dessa krav.

Slutligen arbetar du bra med andra människor, är såväl lyhörd som kommunikativt lagd och värdesätter att arbeta i en miljö där vi arbetar tillsammans för att utföra våra arbetsuppgifter och uppdrag.

 

Krav


- Akademisk utbildning med ekonomisk-, juridisk- eller samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Kunskap om den statliga budgetprocessen och hur svensk statsförvaltning fungerar
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
- IT-van och har lätt för att sätta dig in i nya system
- Mycket goda kunskaper i Excel

Meriter


- Erfarenhet av budget- och prognosarbete i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att stödja chefer och ledningsgrupper
- God kännedom om Migrationsverkets uppdrag
- Erfarenhet av arbete i ekonomisystem, främst UBW
- Erfarenhet av arbete mot olika uppdragsgivare

Upplysningar

Anställningsform: Vikariat, som längst t o m 2023-08-31
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Malmö
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Vill du veta mer 
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till den ansvariga chefen längre ned. 

Ansökan 
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 30 november 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.

Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.

Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi undanber oss därför telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2023-08-31