Verksamhetscontroller/ Kvalitetsansvarig

 • Ort

  Sundbyberg

 • Yrkesroll

  Controller

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Vill du vara med i arbetet för en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vår vardag? Då är Kemikalieinspektionen arbetsplatsen för dig.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Som verksamhetscontroller och kvalitetsansvarig hos oss kommer du att ingå i ett team på 20 personer i det ekonomiska sekretariatet på myndigheten som består av en redovisningsenhet och en IT-enhet och vara placerad under den administrativa chefen.
Sekretariatet ansvarar för myndighetens strategiska ekonomistyrning och dess utveckling samt övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Sekretariatet fungerar som spindeln i nätet i en komplex organisation där din roll blir att ha en mer övergripande koll på myndighetens interna och externa utvecklingsarbete samt bidra till verksamhetens processer genom löpande uppföljningar och analyser.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer även att ansvara för att driva utvecklingen, stödja och följa upp frågor som är direkt kopplade till myndighetens ledningssystem inklusive kvalitet och informationssäkerhet. Du kommer också att fungera som stöd och bollplank till chefer och andra projektledare vad gäller uppföljning av myndighetens olika uppdrag inom verksamhetsplanering samt kvalitets- och interna miljöfrågor.

I dina arbetsuppgifter ingår också att:

 • genomföra analyser av måluppfyllelser och resultat inklusive prognoser för såväl verksamhet som ekonomi i samarbete med den finansiella controllern
• stötta ledningen i myndighetens interna och externa utvecklingsarbete
 • bidra till utvecklingen av verksamhetens processer, tjänster och myndighetens utveckling av processtyrning genom löpande uppföljningar och analyser
• ansvara för att samordna tidplan och ta fram underlag och rapportering till myndighetens verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag i samarbete med den finansiella controllern.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande, med en inriktning som vi bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete i statlig verksamhet samt flerårig erfarenhet av rollen som controller, gärna på strategisk nivå. Du ska ha goda kunskaper gällande verksamhetsstyrning och planering samt vara väl förtrogen med att arbeta mot mål, med uppföljning och analys. Då du i denna tjänst kommer att ansvara för myndighetens ledningssystem och kvalitetsarbete behöver du också ha erfarenhet av denna typ av arbetsuppgifter.

Det är meriterande i fall du har arbetat processorienterat, drivit projekt och har kunskap inom arbete med miljöledning samt kan utbilda andra i dessa frågor.

Andra meriter är att du har erfarenhet av
 • arbete med årsredovisning på en statlig myndighet
• systemen Stratsys och Agresso
 • att jobba med ISO 9001 eller ISO 14001
• att arbeta enligt Lean och hur det kan användas för att utveckla offentlig verksamhet.

Då du kommer att ha många olika samarbetsforum i din tjänst är det viktigt att du är prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Du tycker om att engagera andra samt kan förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt. Vi söker dig som levererar med hög kvalitet. Du är också driftig, strategisk och flexibel eftersom du har förmågan att växla mellan kortare arbetsmoment och ett mer långsiktigt arbete. Du gillar också att arbeta mot tydliga resultat och deadlines samt är inte rädd för att ta initiativ eller för att prioritera i ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare är viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kontaktpersoner

Jonas Söderlund

08 519 41 104