arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet

 • Yrkesroll

  Skolledare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Uppdraget som utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet innebär en anställning på lärarutbildningskansliet som organisatoriskt tillhör avdelningen Utbildningsvetenskap vid akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Utvecklingsledarrollen är en central och strategisk position för lärarutbildningsområdet och arbetet sker nära samtliga chefer, programansvariga, ämnesföreträdare, forskningsledare och samverkansansvariga som är involverade i Högskolan Dalarnas lärarutbildningar. Utvecklingsledaren har det övergripande akademiska samordningsansvaret och leder utvecklingen och kvalitetsarbetet för våra lärarutbildningar tillsammans med programansvariga och övriga inom lärarutbildningskansliet. Utvecklingsledaren har också huvudansvaret för lärarutbildningens kontakter med det omgivande samhället.

Lärarutbildningsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildningsområdet. Utbildningsutbudet är brett och spänner från förskola till gymnasieskola, med både förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, KPU, yrkeslärarprogram samt ett magisterprogram och en forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Forskningsprofilen Utbildning och lärande har de senaste åren varit under stark utveckling och samlar i dag ett sjuttiotal forskare och ett tjugotal doktorander knutna till vår forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Utbildning och lärande utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans lärarutbildningar. Forskningen rör alla typer av skolformer och utbildningsnivåer, inom såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska områden. Utbildning och forskning sker i nära samarbete med regionens aktörer. Genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver Högskolan handlingskraftig samverkan, med framgångsrika satsningar som exempelvis arbetsintegrerad lärarutbildning.

Arbetsuppgifter


Vi erbjuder dig ett arbete där du befinner dig i centrum av vår lärarutbildningsverksamhet och har ett stort ansvar beträffande den strategiska utvecklingen, den kontinuerliga driften och kvalitetsuppföljning av våra lärarutbildningar.   

Centrala arbetsuppgifter består av:

 • att tillsammans med bland annat programansvariga och övrig personal vid lärarutbildningskansliet vara en central del i det praktiska genomförandet av lärarutbildningarna
 • beredning och föredragning av ärenden inför lärarutbildningens ledningsgrupp
 • beredning och föredragning av ärenden inför områdesnämnden Utbildningsvetenskap
 • beredning och föredragning av ärenden inför Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarnas (PUD) olika organ och mötesarenor
 • bidra i beredningen av kurs- och utbildningsplaner inom lärarutbildningsområdet
 • beredning och föredragning av ärenden inför rektorsfunktionen, exempelvis remissvar relaterade till lärarutbildningsområdet
 • utgöra lärarutbildningens kontakt med andra lärosäten och myndigheter, såsom Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitets- och högskolerådet (UHR) och Utbildningsdepartementet samt representera högskolan i lärarutbildningskonventet.
 • samordning och beredning dels av lärarutbildningsområdets ansökningar om examenstillstånd, dels av arbetet relaterat till UKÄs utbildningsutvärderingar

Kvalifikationer

Som utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet förväntas du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd, ha god administrativ förmåga samt kunna se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Du skall ha en doktorsexamen samt förväntas ha erfarenhet av att vid högskola/universitet bedriva undervisning, administration och forskning inom lärarutbildningsområdet.

Följande är meriterande:

 • lärarexamen
 • erfarenhet av ledningsuppdrag inom högskola/universitet
 • erfarenhet av kollegiala uppdrag inom utbildning eller forskning
 • kunskap om kvalitetssystem inom högre utbildning
 • kunskap om hur nationella politiska beslut påverkar skolområdet och lärarutbildningsområdet
 • kunskap om nationell och internationell forskning av relevans för utveckling av lärarutbildningsområdet
Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Ansökan ska innehålla

 • ansökningsbrev, där en skriftlig redogörelse av vetenskapliga, administrativa och uppdragsrelaterade meriter av relevans för tjänsten förväntas ingå
 • CV
 • intyg och betyg
 • publikationsförteckning
 • pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Övrigt

Detta uppdrag omfattar heltid med eventuell möjlighet till viss tid för undervisning, forskning eller annan särskild uppgift relaterat till lärarutbildningsområdet. Tillträde till uppdraget sker så snart som möjligt efter överenskommelse och är en tillsvidareanställning. Placeringsort är Falun. För extern sökande erbjuds lämplig grundanställning inom akademin eller i stödverksamheten.

Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Sista ansökningsdag

Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2019-12-01.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.