arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare/Analytiker

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juli

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen för hållbar tillväxt är en av 6 avdelningar på Länsstyrelsen i Stockholm. Avdelningen har ca 60 medarbetare med ett brett kompetensfält inom social och ekonomisk hållbarhet, fördelade på tre enheter; enheten för regional utveckling, enheten för integration och nationella minoriteter och enheten för social utveckling. Tjänsten som analytiker är placerad i avdelningens stab och rapporterar direkt till avdelningschefen. I staben arbetar ytterligare två analytiker, avdelningens koordinator och administratörer. Analytikerna utgör tillsammans en arbetsgrupp som arbetar myndighetsövergripande och ansvarar för strategisk analys och omvärldsbevakning.

Arbetsuppgifter


Vi söker en utredare/analytiker med ett brett samhällsintresse och en god förståelse för huvudstadsregionens utmaningar och som vill jobba i en dynamisk och kunskapsintensiv miljö där vi alla strävar mot en hållbar utveckling.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta fram utredningar och analyser med framför allt bäring på regional ekonomi och arbetsmarknad samt social hållbarhet. Du kommer att ta fram lägesbilder, rapporter, underlag till beslutsfattare och bidra i arbetet med den medborgarundersökning som Länsstyrelsen tar fram vartannat år. Vidare kommer du att ge analytiskt metodstöd i olika projekt och utredningar på myndigheten. Analysfunktionen bidrar även med underlag i Länsstyrelsens egen styr-och planeringsprocess. Du kan också komma att ingå i länsstyrelsegemensamma analysprojekt och aktiviteter nationellt. Ytterst förväntas du bidra till att stärka Länsstyrelsens varumärke som kunskapsorganisation och kunskapsproducent.

Tjänsten förutsätter att du är en mycket god skribent med erfarenhet av såväl längre rapporttexter som kortare, strukturerade underlag till beslutsfattare. Kunskap om, och erfarenhet av att arbeta i olika (publika) databaser är en förutsättning i flera arbetsuppgifter.

Arbetet kommer att ske både självständigt och i nära samverkan med andra internt eller externt. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är väl insatt i olika samhällsfrågor, har ett brett perspektiv och att du tillämpar din problemlösande analysförmåga och gör kloka avvägningar och prioriteringar.

Vid sidan av detta kommer dina arbetsuppgifter att bestämmas utifrån din profil och kan till viss del komma att förändras över tid beroende på aktuella behov.

Kvalifikationer

 • högskoleexamen inom relevant ämnesområde, t.ex. statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi eller liknande, med inslag av statistik
 • god kunskap om samhällets struktur och funktion
 • mycket god kunskap om Stockholmsregionens förutsättningar, styrkor och utmaningar
 • flerårig arbetslivserfarenhet som utredare eller analytiker inom områden med nära koppling till regional tillväxt och social hållbarhet
 • erfarenhet av omvärldsbevakning, databearbetning och visualisering av data
 • goda kunskaper om kvantitativa och kvalitativa analysmetoder
 • mycket god förmåga att skriftligt och muntligt kommunicera med olika aktörer och se olika intressen och nya infallsvinklar

Meriterande

 • erfarenhet av och god förmåga att leda projekt och processer
 • kunskap om och erfarenhet av undersökningsmetodik och enkätkonstruktion
 • kunskap om hållbarhet och Agenda 2030

Personliga egenskaper


Som person har du ett genuint samhällsintresse och ett strukturerat och analytiskt arbetssätt samtidigt som du tar ansvar för helheten. Du kan självständigt och med integritet analysera och bedöma redovisningar från olika aktörer. Du planerar ditt arbete självständigt och genomför det med hög kvalitet och enligt tidsplan. Du har god förmåga att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdatum: 16 augusti 2020

Länsstyrelsen välkomnar mångfald oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. 

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat