Utredare

 • Ort

  Vänersborg

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  21 maj

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.

Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Utredare


Vi har behov av en utredare som framförallt skall jobba med rätt avgränsat väg- och järnvägsnät. Du skall självständigt utreda olika typer av förändringsärenden, såväl på väg som på järnväg. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för att åstadkomma ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Du skall även jobba med åtgärdsvalsstudier och andra utredningar i mån av tid.

Du representerar självständigt Trafikverket i olika sammanhang och för dialog med såväl allmänhet, andra myndigheter samt intern inom verket. Du koordinerar, leder och samordnar aktiviteter inom ramen för uppdraget. Utredningarna sker enligt gällande riktlinjer och rutiner för området. Utredningarna och åtgärdsvalsstudierna syftar bland annat till att identifiera och rekommendera åtgärder som underlag till regionala planer och verksamhetsplan.

Huvudarbetsuppgifter:

- Utreda förändring av väghållaransvaret, ärenden där väghållaransvaret för allmänna och enskilda vägar kan ändras. Förändring enskild till allmän, allmän till enskild/kommunal, och kommunalt väghållaransvar - förändringar i det kommunala väghållningsområdet.
- Vanligt förekommande med interna och externa kontakter.
- Förbereda, utreda och deltaga i iståndsättningsåtgärder vid en indragning av väg.
- Ansöka om och företräda Trafikverket på lantmäteriförrättning.
- Utreda förändring av järnväg så som slopning, upphörande av underhåll, upplåtelse av anläggning, nedläggning och avveckling.
- Upprätta förslag till beslut för ovan angivna ärendetyper.
- Samråda ärenden - remisshantering, annonsering, möte med allmänheten, driva förrättningar, projektsidor på hemsidan, sköta kommunikationen osv.
- Medverka i arbetet med åtgärdsvalsstudier och andra typer av utredningar.

Vi söker dig som

- har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom lantmäteri
- eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- har arbetslivserfarenhet som gett dig kunskap om järnvägssystemet eller vägsystemet
- har körkort för personbil

Du har

- god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt
- god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
- god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
- god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv

Det är meriterande om du

- har erfarenhet från arbete med markförhandling, fastighetsbildning, samhällsplanering, rådgivning i förhandlingar, försäljning, köp eller värdering av fastigheter
- har erfarenhet från väg- eller järnvägsanknuten verksamhet

Kontaktpersoner

Jörgen Ryding

0706350048


via webb