arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Utbildningshandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Kansliet vid Fakulteten fo¨r samhällsvetenskap so¨ker utredare.

Arbetsuppgifter


Utredaren ska sja¨lvsta¨ndigt kunna driva utredningar eller utvecklingsprojekt. Arbetet innebär att processinriktat arbeta i nära samarbete med fakultetsledning och medarbetare i ledningsstödet. Utredaren utgo¨r ett operativt ledningssto¨d för fakultetsledningens arbete med utveckling, planering och administration av utbildning, forskning och samha¨llelig drivkraft. Utredaren utgör ett administrativt sto¨d i fakultetsledningens arbete genom att bereda a¨renden till fakultetens förankringsorgan samt för beslut av fakultetsstyrelsen respektive dekan. Arbetsformen är processinriktad med samråd och öppenhet i ärendehanteringen. I arbetsuppgifterna ingår även att kalla till möten, föra protokoll, göra bokningar osv. Arbetet innebär att ta initiativ och självständigt ansvar samt att ha ett nära samarbete med fakultetsledningen, både i övergripande och operativa frågor. Du samarbetar också med övriga personer som bereder ärenden och utreder frågor.

Kvalifikationer


Vi so¨ker dig som lägst har en kandidatexamen, samt dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom ho¨gskolesektorn. Du har god fo¨rma°ga att uttrycka dig muntligt och skriftligt ba°de pa° svenska och pa° engelska. Arbetet sta¨ller stora krav pa° lyho¨rdhet, kreativitet, samarbetsfo¨rma°ga, serviceka¨nsla och effektivitet. Stor vikt kommer att la¨ggas vid personlig la¨mplighet och din förmåga till konstruktivt samarbete i en teamorgansation.
Meriterande a¨r erfarenhet av utredningsarbete och ledningssto¨d, men även annat arbete i ledningsstrukturer på lärosäten.

Anställningsvillkor


Ansta¨llning: Tillsvidare, provansta¨llning kan komma att tilla¨mpas.
Omfattning: 100 %.
Placeringsort: Va¨xjo¨. Da° ansta¨llningen inneba¨r arbete i ba°de Kalmar och Va¨xjo¨ ma°ste du vara beredd att tja¨nstgo¨ra pa° ba°da orterna.

Information


Upplysningar la¨mnas av kanslichef Joacim Martinsson, 0730-47 69 55, eller HR partner Ulrika Petersson, tfn 0480-446996, ulrika.petersson@lnu.se

Fackliga fo¨retra¨dare kan na°s via universitetets va¨xel, tfn 0772-28 80 00.

Va¨lkommen med din anso¨kan. Anso¨kan ska ha inkommit senast 30 augusti, 2019. Ma¨rkt med ref. nummer 2019/491-2.2.1.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.