arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare, uppföljning och analys av psykisk hälsa och suicidprevention

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi erbjuder attraktiva villkor och spännande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har omkring 500 anställda och har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Vill du vara med i att utveckla arbetet med uppföljning och analys inom området psykisk hälsa och suicidprevention? Är du en erfaren utredare som arbetat med att analysera olika typer av data kopplat till bestämningsfaktorer för psykisk hälsa eller suicid? Har du dessutom erfarenhet av att, baserat på resultaten, ta fram och kommunicera olika typer av kunskapsunderlag? Då har vi jobbet för dig!

Dina arbetsuppgifter

Folkhälsomyndigheten har fått utökade uppdrag inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention. Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor söker därför erfarna utredare. Som utredare vid enheten kommer du att delta i myndighetens arbete med uppföljning och analys av psykisk hälsa och suicid. I arbetsuppgifterna ingår:
 • medverkan i strategisk planering av uppföljnings- och analysarbetet,
 • genomföra analyser, så väl deskriptiva som fördjupade,
 • rapportskrivning och annan skriftlig och muntlig kunskapsspridning, exempelvis webbtexter, faktablad och presentationer vid konferenser och möten,
 • samverkan och dialog med interna och externa aktörer.
I arbetet ingår också sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. att besvara remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.

Din bakgrund och kompetens

Krav för anställning
Vi söker dig som har lägst en magisterexamen inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller med för uppdraget annan relevant inriktning. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med att följa och analysera utvecklingen av psykisk hälsa eller suicid, samt dess bestämningsfaktorer. Du har goda kunskaper om statistiska analyser och erfarenhet av att arbeta i något statistiskt program samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Du har även flerårig dokumenterad erfarenhet av:

 • utredningsarbete inom folkhälsoområdet i en myndighet, från kommun/region/länsstyrelse eller regeringskansli,
 • datainsamling samt att självständigt genomföra analyser av enkät- och registerdata,
 • rapportskrivning och annan skriftlig och muntlig kunskapsspridning, exempelvis webbtexter, faktablad och presentationer vid konferenser och möten.

Meriterande

Meriterande är dokumenterade kunskaper om folkhälsovetenskap och dokumenterad erfarenhet av att genomföra analyser av ojämlikhet i hälsa. Meriterande är även licentiat eller doktorsexamen inom relevant område, kunskaper inom kvalitativ metod och analys, erfarenhet av uppföljning och utvärdering av större projekt eller handlingsplaner på lokal, regional eller nationell nivå, samt dokumenterad erfarenhet av att genomföra kartläggande eller systematiska litteraturöversikter. Även kunskaper och erfarenhet av frågor kopplade till stigma ses som meriterande.

Dina egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en väl utvecklad analytisk förmåga. Du är självgående och har lätt för att samarbeta och kan kommunicera med många olika typer av människor. Arbetet förutsätter en god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation.

Om anställningen

Du anställs som utredare med placering i Östersund eller Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Befattning kan komma innebära krigsplacering.

Om enheten

Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor ansvarar för myndighetens arbete med att sammanställa, analysera och förmedla kunskap med särskilt fokus på barns och ungas hälsa och livsvillkor samt psykisk hälsa och suicid i hela befolkningen. Enheten ansvarar för flera regeringsuppdrag inom ramen för nationella strategin för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020. I uppdragen ingår att verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention. Enheten ansvarar även för genomförandet av studien Skolbarns hälsovanor.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Ahnquist, telefon 010-205 28 91.

Fackliga företrädare är för SACO Jim Werngren, telefon 010-205 24 79, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Ansök senast 2020-01-31 via myndighetens hemsida.

Arbetsgivarens diarienummer: 00306-2020-2.1.1

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat