arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare, kunskapsstöd narkotika och nya psykoaktiva substanser

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vi erbjuder attraktiva villkor och spännande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har omkring 500 anställda och har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Är du intresserad av att utreda samband mellan beroendeframkallande substanser och dess biologiska effekter? Vill du stödja samhällets insatser för en god och jämlik hälsa och ta fram kunskapsunderlag inom narkotikaområdet? Då har vi jobbet för dig!

Dina arbetsuppgifter

Det som styr vilken kunskap som ska tas fram utgår från myndighetens instruktion och prioriteringar, relevanta regeringsuppdrag samt de strategier som gäller för området (ANDT-strategin) samt det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa.

Vi söker dig som kan arbeta med att bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, enligt Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020).

Som utredare kommer du att:

 • bevaka den vetenskapliga utvecklingen rörande nya psykoaktiva substanser, narkotika och hälsofarliga varor,
 • ta fram underlag för bedömning om en substans under utredning uppfyller lagrekvisiten för förslag till reglering som narkotika alt. hälsofarlig vara samt utreda och bedöma huruvida bruk av substansen kan påverka folkhälsan,
 • bidra till enhetens arbete inom tillståndsgivning och tillsyn av vissa hälsofarliga varor enligt Lag (1999:42),
 • genomföra omvärldsbevakning inom ansvarsområdet.
Arbetet innebär även deltagande i övriga arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde. T.ex. att:
 • självständigt och i grupp arbeta med framtagande och utvecklande av kunskapsstöd inom narkotika och dopningsområdet,
 • följa och analysera hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar hälsan, nationellt och internationellt, kopplat till enhetens ansvarsområde,
 • bidra till remissvar, delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk.
I rollen som utredare ingår även att vid behov arbeta med myndighetens övriga frågor.

Din bakgrund och kompetens

Behörighetskrav
För denna befattning har följande behörighetskrav fastställts.

Högskoleexamen inom naturvetenskapligt område, t.ex. toxikologi, kemi, farmakologi, farmaci, eller annat för verksamheten relevant område.

Bedömningsgrunder

För denna befattning har följande bedömningsgrunder fastställts.

Mycket stor vikt läggs vid:

 • kunskap och erfarenhet av arbete med kemiska substansers biologiska effekter, verkningsmekanismer och struktur,
 • forskarutbildning eller motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeslivserfarenhet, med inriktning mot toxikologi, farmakologi, kemi eller annat närliggande område,
 • god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet och självständighet,
 • kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:

 • personlig lämplighet för anställningen såsom att vara strukturerad och ansvarstagande samt ha en god kommunikativ förmåga,
 • erfarenhet av tidigare utredningsarbete inom statlig förvaltning,
 • erfarenhet av att ha arbetat med analys, utvärdering och uppföljning,
 • kunskap inom juridik/förvaltningsrättsliga frågor.

Vikt läggs vid:

 • erfarenhet av att ha arbetat med folkhälsofrågor,
 • kunskap inom minst ett av områdena alkohol, narkotika, dopning eller tobak.

Om anställningen

Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen kan komma innebära krigsplacering.

Om enheten

Enheten för drogprevention hanterar myndighetens arbete med droger inom narkotika- och dopningsområdet. Det inkluderar bland annat rapportering, uppföljning, prevention av narkotika och dopning samt klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Enheten ansvarar även för statsbidrag inom ANDT-prevention, myndighetens bidragsfunktion samt den formella bidragsprocessen.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Joakim Strandberg, telefon 010- 205 29 08.

Fackliga företrädare är för SACO Jim Werngren, telefon 010-205 24 79, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Ansök senast 2020-06-04 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 02179-2020-2.1.1

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat