arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare inom vattenförvaltningen med inriktning hydromorfologi i kusten

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Vattenmiljöenheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Till enheten söker vi nu kustkompetens för att stärka upp för de växande kraven som ställs på myndigheten kring fysisk påverkan.

Befattningsbeskrivning

Uppdraget som utredare på HaV innebär att inom det egna arbetsområdet samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag till förslag och beslut. Du deltar i arbete med utveckling av föreskrifter och vägledningar med utgångspunkt i vattenförvaltningsförordningen. Du driver, samordnar och utvecklar delområden inom myndighetens arbete med vattenförvaltningen inom Sverige.

Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag som utredare med inriktning hydromorfologi är att utveckla myndighetens arbete inom expertområdet hydromorfologi med fokus på kust. Förvaltningen av vattenmiljöerna kräver en god förståelse för hur hydromorfologi påverkar ekosystemen och för hur systematiken kring klassificering och bedömning av fysisk påverkan är uppbyggd.

I arbetet kommer du jobba med bedömningsgrunder, vägledningar och föreskrifter inom området och bistå i myndighetens arbete med påverkansanalys, riskbedömning och statusklassificering avseende fysisk påverkan. Du kommer också arbeta med miljökvalitetsnormer. Arbetet genomförs i nära samarbete med medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, miljöjuridik, miljöövervakning och prövning/tillsyn på myndigheten.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har masterutbildning inom fysiska processer i kust och hav. Detta innefattar oceanografi, strömningslära, kusterosion, m.m. Det är meriterande att ha kunskaper om vattenförvaltningsförordningen till exempel genom kurser inom miljöjuridik, förvaltning, miljöprövning eller biologi.

Vi vill att du har minst tre års erfarenhet av tillämpning av hydromorfologisk kunskap. Du har erfarenhet av utredningsarbete som rör fysisk påverkan i vatten, gärna inom miljöprövning eller förvaltning alternativt så har du annan liknande erfarenhet vi bedömer relevant. Du har god kännedom om relevant lagstiftning nationellt, främst vattenförvaltningsförordningen och miljöbalken.

Som person är du trygg i din professionella roll och har självinsikt. För att lyckas i uppdraget krävs att du har en mycket god förmåga att prioritera, planera och strukturera bland dina olika arbetsuppgifter som ofta löper parallellt. Du är analytisk i betydelsen att du snabbt tar till dig ny kunskap med förmåga att omsätta den i ditt arbete. Du är kvalitetsmedveten och trivs med att utveckla verksamheten. Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor, söker vi dig som har god samarbetsförmåga och är skicklig på att kommunicera i både tal och skrift. Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse Tillsvidareanställning