arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/universitetsadjunkt i kriminologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

I ämnet kriminologi ges utbildning på grundnivå.

Forskningen är inriktad mot brottsprevention


Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisningen bedrivs både på campus och på IT-Distans. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling och innehavaren av anställningen förväntas genom sin anställning bidra till utvecklingen och sammanhållandet av kriminologiämnet. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av kriminologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller närliggande ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i kriminologi eller närliggande ämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§)

Den som ska anställas som universitetslektor/-adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder: För universitetslektor ska lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i kriminologi eller närliggande ämnen på universitetsnivå och omfattar planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt utveckling av kurser och program inom kriminologi. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom ämnets forskningsprofil. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.  

För universitetsadjunkt ligger fokus på bedömningen på den pedagogiska skickligheten men erfarenhet av forskning är meriterande. De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet och stor vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet utifrån dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är meriterande och den vetenskapliga skickligheten bedöms genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg.

Erfarenhet av internationellt samarbete, förmåga att undervisa på svenska, samarbetsförmåga, samt erfarenhet av administrativt arbete är meriterande. Förmåga till flexibilitet är även en viktig del samt förmåga att ta ansvar för de olika arbetsuppgifter som ingår i arbetet.

Upplysningar: Prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.se eller tfn 010-142 82 47, studierektor Fredrik Andersson, mailto:fredrikbo.andersson@miun.se  eller tfn 010-142 79 63.

Anställning: Visstidsanställning i 12 månader, 100%. Tillträde 17 augusti eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-08.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-08-17 eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning