arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot socialpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  5 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik med inriktning mot socialpedagogik

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsbeskrivning:


På institutionen för pedagogik och lärande arbetar totalt 60 personer varav cirka 20 medarbetare är verksamma lärare och forskare inom socialpedagogik.

Vi söker två lektorer med kompetens om ungdomars livsvillkor med avseende på bl.a. skolgång, psykisk ohälsa och missbruksproblem. Vi ser gärna att du har disputerat i pedagogik, socialt arbete eller sociologi. Inom anställningen kommer du erbjudas 40 procents forskning med relevans för verksamheten under de två första anställningsåren. I rollen som universitetssektor kommer du också arbeta som lärare inom vårt socialpedagogiska utbildningsprogram. Centrala teman är inkludering, exkludering, socialisation och delaktighet. Inom våra utbildningar finns en stark forskningsanknytning och det bedrivs en aktiv forskning med särskilt fokus på ungdomars livsvillkor. Undervisningen bedrivs på svenska och är förlagd till campus Växjö.

Anställningen ger också goda möjligheter till att arbeta med uppdragsutbildningar och samverkansprojekt.

Läs mer om vår socialpedagogiska forskningsmiljö på länken:

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/institutet-for-kunskaps--och-metodutveckling-inom-ungdoms--och-missbruksvard/

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik, socialt arbete eller sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Därutöver är det av vikt att den sökande har en förtrogenhet med det socialpedagogiska forskningsfält som preciserats i arbetsbeskrivningen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Linnéuniversitetet tillämpar 6 månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan senast 5 januari 2020!

Kontaktpersoner:


Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086    

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.