arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorat i engelska (världslitteratur)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Engelska institutionen består av fem forsknings och undervisningsområden: engelsk språkvetenskap och lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska språket och litteraturen, och SINAS, det svenska institutet för nordamerikastudier.

Forskning vid institutionen bedrivs inom samtliga dessa områden. Utbildningen på forskarnivå är uppdelad i tre inriktningar, en som specialiserar sig på engelsk språkvetenskap, en på engelsk litteratur och en på amerikansk litteratur. Institutionen har omkring 1500 studenter per år och erbjuder ca 60 olika kurser. Vi söker nu en universitetslektor i världslitteratur för en visstidsanställning på två år.

Arbetsuppgifter: Undervisning och examination i amerikansk och/eller engelsk litteratur och kultur på grund- och avancerad nivå, inklusive handledning av examensarbeten. Anställningen omfattar även undervisning i akademiskt skrivande. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Administrativa uppgifter kan även ingå. Anställningen omfattar viss forskningstid.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom engelsk eller amerikansk litteratur och har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den vetenskapliga meriteringen och pedagogiska skickligheten ska ligga inom världslitteratur. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. God samarbetsförmåga är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att initiera och genomföra nydanande forskning som kan bidra till den forskning som bedrivs vid institutionen. Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet samt dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grund- och avancerad nivå, liksom handledning och examination av examensarbeten. Den pedagogiska kvaliteten kommer att beaktas, och den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. God förmåga till samarbete beaktas särskilt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Ansökningsförfarande: Ansökan samt bilagor skall skickas in elektroniskt via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

- En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
- En publikationslista
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.
- Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hans/hennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex ledar- och samarbetsförmåga.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av


Institutionens prefekt, Ashleigh Harris, tel. +46 (0)18-471 1249#, ashleigh.harris@engelska.uu.se eller Studierektor för grund- och avancerad nivå, Christer Larsson, tel. +46 (0)18-471 1268#, christer.larsson@engelska.uu.se.Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2020, UFV-PA 2020/3657

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Januri 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning