arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor veterinärmedicinsk parasitologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 februari

 • Sök jobbet senast

  24 april

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning

Veterinärmedicinsk parasitologi innefattar studier av parasitära protozoer, helminter och artropoder. I första hand beaktas sådana organismer som orsakar klinisk sjukdom eller produktionsnedsättning hos husdjur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk) samt sådana som orsakar, eller fungerar som vektorer för, andra smittor. Ämnet omfattar interaktioner mellan parasiter och deras värdar, som påverkar djurhälsa, djurvälfärd eller folkhälsa. Dessutom omfattar ämnet kliniska aspekter, grundläggande studier och diagnostiska verktyg som kan ligga till grund för övervakningsprogram och långsiktigt hållbara kontrollmetoder.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
 • utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
 • huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även vid andra kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
 • utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • söka externa forskningsmedel i konkurrens
 • handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
 • medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samhället
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha veterinärexamen
 • ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
 • ha tillräckligt breda ämneskunskaper för att kunna undervisa inom hela ämnet
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
 • ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
 • ha goda kunskaper i engelska
 • ha svenska som arbetsspråk.
*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • docentkompetens eller ha motsvarande kompetens inom ett för anställningen relevant ämne.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
 • handledning och examination på grund- och avanceradnivå
 • förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • högskolepedagogiska utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • pedagogisk vision och reflektion
 • utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utföra klinisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • kommunicera och samarbeta internt
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • kommunicera om forskning och förmedla rådgivning
 • tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation.
Det är meriterande om den sökande har internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

 

Sista ansökningsdatum:

2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat