arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor på konstnärlig grund i ämnet Industriell design

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Industriell design tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 200 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Industriell design ingår i avdelningen Människa och teknik. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram.

Ämnet Industriell design ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå som har fokus på att utveckla framtidens produkter, kommunikation, tjänster, miljöer och system med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Vi ser design som en transformerande verksamhet och disciplin, som med utgångspunkt från djupa insikter i utmaningar, situationer och brukare skapar upplevelser, artefakter och tjänster som är hållbara, etiska och inkluderande. Genom ett nyfiket, kreativt och kritisk förhållningssätt skapar vi förutsättningar och möter behov inom industri, samhälle och akademi. Vi genomför nu en storsatsning på ämnet Industriell design med syfte att stärka och vidareutveckla verksamheten och miljön för att möta nya krav inom forskning, innovation, undervisning och samverkan.

Till ämnet Industriell design söks en eller två universitetslektor på konstnärlig grund med arbetsuppgifter inom undervisning, forskning och administration. Vi söker dig som har synnerligen goda kunskaper inom det konstnärliga området, förvärvat genom egen yrkespraktik eller annan professionell verksamhet. Erfarenhet av konstnärligt utvecklingsarbete eller forskning är meriterande. Särskilt disputerade sökande efterfrågas.

Undervisningen kommer framför allt ske inom vårt konstnärliga kandidatprogram inom Grafisk design samt inom högskole- och civilingenjörsprogrammen i Teknisk design, men även kurser i andra program kan bli aktuella. Du kommer utveckla och bedriva utbildning inom färg, form och gestaltning, skissteknik, designmetodik och visuell design. Inom forskningen förväntas du utveckla och bedriva projekt inom det konstnärliga området, kopplat till våra huvudsakliga forskningsområden och i nära relation till undervisning och samhälle.

Ämnesbeskrivning

Industriell design omfattar teorier och metoder för design av produkter, tjänster, kommunikation och miljöer med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. 

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor kommer du att vara engagerad i ämnets grundutbildning och forskning. Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra kurser inom Industriell design. Undervisningen innefattar kurser på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av kandidat- och masteruppsatser. Som universitetslektor förväntas du undervisa i stora klasser såväl som i mindre grupper på både svenska och engelska. Du förväntas även aktivt delta i forskning inom Industriell design och kommunicera dess resultat via akademiska och/eller konstnärliga publikationer, följa ämnets internationella utveckling samt handleda doktorander. Vidare förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete samt delta i arbetet med att söka externa forskningsmedel.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet ska den sökande ha:
 • avlagt konstnärlig doktorsexamen eller ha motsvarande konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet[1] som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Dokumenterad konstnärlig skicklighet, t ex kvalitet, erkännande, konstnärlig utbildning och erfarenhet, produktivitet
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet, t ex dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling
 

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • Dokumenterad erfarenhet av designprocesser, designmetoder och designteknik
 • Yrkesmässig erfarenhet från branschen
Den sökande ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna undervisa påsvenska och engelska.

Sökanden ska beskriva sina preliminära idéer och intressen kring forskningen, hur den kan genomföras och bidra till undervisning och samverkan.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Anders Warell, telefon 072-224 0123, e-post anders.warell@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920 491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2119-2019
Sista ansökningsdag: 31 juli 2019