arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i VA-teknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 25 personer, ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka tio doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Vi behöver anställa en lektor och söker därför en driven och engagerad forskare inom VA-teknik med inriktning modellering av det urbana dagvattensystemet.

Ämnesbeskrivning

VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag- dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter
I forskningsarbetet kommer du arbeta med att utveckla modeller/rutiner samt modellera och simulera olika förlopp inom dagvattenhantering. Arbetet kommer att utföras i samarbete inom projekt som även rör laborativa studier och fältstudier. Du kommer driva publiceringsprocessen inom området samt bidra till arbetet med nya forskningsansökningar, koordingering av forsknings projekt och fungera som stöd i doktoranders utveckling och projekt. En viktig uppgift blir att vara biträdande handledare för doktorander. Undervisning på grundnivå och avancerad nivå förekommer också i tjänsten. Målet är vidare att utveckla kontakterna mellan VA-branschen och forskningsgruppen samt att bidra till utvecklingen av avdelningens mål och strategier.

Kvalifikation

 Vi söker dig med doktorsexamen i VA-teknik eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av modellering och modelleringsförfarande såsom kalibrering, känslighets- och osäkerhetsanalys. Du ska även ha goda kunskaper inom hydraulik och hydrologi samt förståelse för aktuell problematik inom dagvattenhantering. Tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter är ett krav och erfarenhet från projekthantering, koordinering samt förmåga att söka externa forsknings- och utvecklingsmedel är meriterande.

Du bör ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och även ha en god samarbetsförmåga då projekten involverar andra forskare som personer från kommuner och företag. Erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet av att handleda forskarstuderande är meriterande.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 • Kunskaper inom området VA-teknik i allmänhet och modellering med fokus dagvatten i synnerhet
 • Kontaktnät inom området VA-teknik.
 • Erfarenhet av att koordinera projekt.
 • Förmåga att söka erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.
 • Kunna undervisa på svenska och engelska
Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor Maria Viklander, 070- 3301486, marvik@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska/Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 
 
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2019

Referensnummer: 2765-2019