arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i utbildningsvetenskap inriktning förskolepedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Till förskollärarutbildningen söker Högskolan Väst en universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik
Lärarprogrammen på Högskolan Väst organiseras av Institutionen för individ och samhälle och tillhör avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

På avdelningen finns drygt 90 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom bland annat ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap kopplat till såväl Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet som Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU). En viktig del i avdelningens verksamhet är också uppdragsutbildning med syfte att bidra till livslångt lärande.

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning, handledning och kursutveckling, på grund- och avancerad nivå samt pedagogiskt, vetenskapligt och ämnesinriktat planerings- och utvecklingsarbete huvudsakligen med inriktning mot Förskollärarprogrammet, undervisningsinsatser kan också förekomma inom de övriga lärarprogrammen, samt i externa utbildningsinsatser. Undervisning ges på campus men undervisning med digitala verktyg förekommer också. Undervisningen kan också ske lokalt hos olika huvudmän, exempelvis som didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning eller vid uppdragsutbildning förlagd hos huvudmannen. Dessutom ingår medverkan i högskolans övriga verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. Vidare ingår forskning och samverkan med det omgivande samhället i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav:

- Avlagd doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap och/eller pedagogik med inriktning förskolepedagogik, eller motsvarande.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:

- Förskollärarlegitimation och väl vitsordat lärararbete inom relevant område.
- Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom förskollärarutbildning.
- Gedigen forskningserfarenhet inom relevanta områden för förskollärarutbildningen
- Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit extern forskningsfinansiering.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha ingått i och drivit nationella och internationella forskningsnätverk.

Bedömningsgrunder:

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra alla arbetsuppgifterna väl. Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/jobba-hos-oss/

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/66 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-05-02.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadsavlönad

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning