arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tyska (50%)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Universitetslektor (50%) i tyska 
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av detta lektorat kommer att arbeta företrädesvis med undervisning, kursutveckling och handledning inom tyska med språkvetenskaplig inriktning på grundutbildningen, men även motsvarande undervisning på avancerad nivå och på doktorandnivå kan bli aktuell. Innehavaren av lektoratet förväntas ha breda och gedigna kunskaper inom tysk språkvetenskap och kunskap och förmåga att undervisa på kurser och handleda uppsatser inom tysk språkvetenskap, inklusive grammatik, översättning, språklig textanalys och språkinlärning. 

En stor del av anställningen utgörs av undervisning inom språkfärdighetskurser (både skriftliga och muntliga) på olika nivåer. I de skriftliga momenten utgör kontrastiv grammatik och lexikologi (svenska – tyska) väsentliga inslag. Även undervisning på översättarutbildningen kan ingå i anställningen. Innehavaren måste därför ha mycket goda kunskaper i både svenska och tyska. Undervisning i språkinlärning inom ämneslärarutbildningen, inom fackspråkliga kurser samt distansundervisning kan också ingå. Viss undervisning på kvällstid kan förekomma. Undervisningen för en universitetslektor i Lund utgör maximalt 70% av heltid. 

Forskningsmässigt förväntas innehavaren av anställningen ha relevanta meriter inom tysk språkvetenskap (särskilt kontrastiv grammatik men även översättningsvetenskap och språkdidaktik är lämpliga forskningsområden). Utöver detta välkomnas annan relevant teoretisk och metodologisk kompetens. En universitetslektor i Lund har minst 20% forskning i sin anställning. 

Innehavaren av anställningen förutsätts delta i möten på avdelningen och sektionen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra ämnet, inklusive dess forskning och forskarutbildning. 

Krav för behörighet

- avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, det vill säga tyska, och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visad pedagogisk skicklighet 
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt
- mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper och färdigheter i tyska och svenska
- dokumenterad och god erfarenhet av undervisning och handledning inom tyska med språkvetenskaplig inriktning på universitetsnivå. 

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning