arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i teckenspråk (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2020-11-30.

Institutionen för lingvistik i Stockholm är med sina 70-talet medarbetare en av de större institutionerna vid språkvetenskapliga sektionen. Verksamheten utgörs av undervisning till cirka 30 procent, och 70 procent forskning, varav en stor del är externfinansierad. Institutionen består av fem huvudinriktningar: allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet. 

Ämne/ämnesbeskrivning
Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i sin helhet: strukturellt, interaktionellt, pragmatiskt, neurologiskt och utvecklingsmässigt. Forskningen om svenskt teckenspråk har sedan starten på 1970-talet främst varit inriktad på beskrivning av teckenspråkets struktur, men också i viss utsträckning på döva barns språkutveckling och inlärning av skrivet/talat språk. Vi arbetar även med kontinuerlig utveckling av en databas för ett digitalt lexikon för svenska teckenspråket som publiceras på internet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning inom såväl huvudområde teckenspråk som lingvistik inom institutionens kursutbud på grundnivå, bland annat kurserna Teckenspråk i teori och praktik II, Teckenspråkslingvistik IV, Teckenspråk – lär dig grunderna I och II samt Språk, kultur och tänkande. Undervisningen sker på svenska och svenskt teckenspråk. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier och övningar, kursadministration och examination. Den anställde förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete. 30 % av anställningen ska ägnas åt egen forskning och kompetensutveckling där även tredje uppgiften samt visst institutionsgemensamt arbete ingår. Till den utlysta anställningen ingår också 20 % arbete med svenskt teckenspråkslexikon.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i lingvistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt har förmåga att undervisa på svenska och svenskt teckenspråk. Allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta fullgöra arbetsuppgifterna väl och på utsatt tid.

Bedömningsgrunder

Meriterande vid tillsättningen är vetenskaplig skicklighet i de ämnen som undervisningen gäller samt erfarenhet av undervisning på högskola i de aktuella ämnesområdena och aktuella kurserna. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med internationella publikationer, framträdande vid internationella konferenser och internationellt forskningssamarbete inom områden av relevans för anställningen. Undervisningserfarenhet ska förankras i en pedagogisk egenreflektion och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Därtill beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande: Dokumenterad pedagogisk skicklighet rörande de aktuella ämnesområdena och de aktuella kurserna. Särskild vikt fästs vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Meriterande är att ha visat pedagogisk och administrativ skicklighet genom kurs- och terminsansvar.

Till ansökan ska bifogas en redovisning av vetenskapliga meriter, en beskrivning av den sökandes forskningsprofil (1–2 sidor), en pedagogisk självreflektion (1–2 sidor) samt ett intyg från studierektor eller motsvarande som styrker undervisning och pedagogisk skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar 70-100 % och är ett tidsbegränsat vikariat under en period om tolv månader från 2021-02-01 till 2022-01-31. Perioden kan justeras något med hänvisning till justering av datum för tillträde. Anställningens omfattning och innehåll avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 2021-02-01 eller efter överenskommelse. Sökande förväntas att vara beredd att ta undervisning som påbörjas vid terminsstart.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 2130, kenneth.hjalmarsson@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat