arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning, grundskolan

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang och genom estetiska uttrycksformer blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning, uppsatshandledning, VFU-uppdrag samt externa uppdrag. Anställningen avser främst grundlärarprogrammet F-3 och 4-6. Det handlar företrädesvis om kurser inom läs och skriv-, språk och litteraturundervisning. Undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan också förekomma. Som universitetslektor har Du kursansvar, handhar viss kursadministration samt driver och utvecklar kurser.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning är den som har
 • doktorsexamen inom för anställningen relevant område
 • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning

Vidare krävs att Du har:

 • erfarenhet av att ha bedrivit undervisning i Svenska i grundskolan, F-6.
 • pedagogisk meritering med tydlig relevans för verksamhet inom grundskola och lärarutbildning
 • samarbetsförmåga, genom att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt
 • förmåga att själv strukturera ditt arbete och driva processer framåt
 Meriterande för denna anställning är:
 • forskning inom svenskämnet med inriktning mot grundskola, F-6
 • dokumenterad förmåga att forskningsanknyta grundutbildningen

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43
Biträdande Prefekt, Fredrik Hansson, 040-665 72 07
HR-specialist, Anna Lindberg, 040-665 82 58

Övrigt

Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträdesdag är 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Se annons i sin helhet på www.mau.se