arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  14 november

Om jobbet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en lektor med kompetens inom specialpedagogik och matematikdidaktik.

Arbetet består främst av självständig forskning och undervisning, men kan även innefatta institutionstjänstgöring och uppdrag av olika typ. Under de första 4 åren kommer arbetet bestå av minst 40% forskning och minst 30% undervisning. Sista ansökningsdag 2021-11-14.

Arbetsuppgifter

Arbetet är en heltidsanställning som under de första 4 åren omfattar minst 30 % undervisning inom lärarprogrammen och 40 % självständig forskning finansierad av institutionen. Därtill tillkommer kompetensutvecklingstid enligt lokalt avtal samt institutionsarbete efter överenskommelse. Övrig tid kan fyllas med egen finansierad forskningstid, ytterligare undervisning eller andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen, som handledning av doktorander eller utvecklingsarbete. Undervisningen sker främst inom speciallärarprogrammets kurser men även inom andra lärarprogram på grund- och avancerad nivå. I institutionsarbete kan utvecklingsarbete eller institutionsrepresentation på olika nivåer ingå. Den anställde förutsätts samverka med institutionens lärar- och forskargrupper.

Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamhet ingår också.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Lärarexamen med behörighet i matematik inom grundskolan samt speciallärarexamen med inriktning mot matematikutveckling eller motsvarande kompetens, till exempel genom omfattande yrkesverksamhet, är ett krav.

Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika vikt vid urvalet. Därutöver skall gälla administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För fullständig annons och beskrivning av bedömningsgrunder se www.umu.se

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
- Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2021.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- en forskningsplan (maximalt 3 sidor)
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-11-14.

Mer information


För mer information kontakta biträdande prefekt Lotta Vingsle, lotta.vingsle@umu.se, 090-786 80 50 eller prefekt Ewa Bergqvist, ewa.bergqvist@umu.se, 090-786 94 76.

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både forskning och utbildning. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom matematikens, naturvetenskapernas och teknikens didaktik samt pedagogiskt arbete och det finns en aktiv seminariekultur. Utbildningen ligger framför allt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen, teknik och utbildningsvetenskaplig kärna. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av https://www.umu.se/lararhogskolan/. NMD har ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. https://www.umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning