arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i skogsskötsel med inriktning skogsföryngring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  14 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där

institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna. Verksamheten ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har ingåtts mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället.

Ämnesområde för befattningen: skogsskötsel med inriktning skogsföryngring
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö
Anställningens omfattning: 100 %
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Den sökande kommer att bedriva forskning, undervisning och utveckling inom området skogsföryngring. Sveriges skogar står inför olika utmaningar inom den närmaste framtiden, drivna av klimatförändringar å ena sidan och den ökande efterfrågan på skogsbaserade produkter och tjänster å andra sidan. En snabb och säker etablering av plantor är avgörande för utvecklingen, tillväxten och ekonomin i södra Sveriges produktionsskogar. För att stärka vår forskning och utbildning inom detta område söker vi nu en lektor med inriktning skogsföryngring.

Inom tjänsten förväntas undersökas nya, innovativa metoder för att främja frögroning och plantkvalité, och motståndskraft mot abiotiska och biotiska hot i syfte att säkerställa skogliga föryngringar i ett snabbt föränderligt klimat. Ett integrerat tillvägagångssätt bör användas för att bedöma hur miljöfaktorer och samverkan mellan dessa påverkar föryngringsresultaten. Forskningen bör inriktas på att utveckla nya metoder som främjar plantöverlevnad och motståndskraft mot miljöstress. Prioritet ges också till att utveckla föryngringsmodeller för det operativa skogsbruket, baserade på resultaten av långtidsförsök och experiment.

Arbetsuppgifter

Förutom att bedriva och utveckla forskning inom området skogsföryngring har lektorn följande uppgifter: 
 • Undervisa i och utveckla kurser i skogsföryngring och i andra skogsskötselrelaterade ämnen på både grund- och avancerad nivå.
 • Handleda studenter på grund- och avancerad nivå och medhandleda doktorander.
 • Samarbeta med forskningsgrupper inom och utanför Linnéuniversitetet.
 • Ansöka om extern forskningsfinansiering från nationella och internationella källor.
 • Utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och företag samt skapa kontakter med samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i skogs- och träteknik, skogsvetenskap, biologi, ekologi eller ekofysiologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Utöver visad pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer. Om den sökande saknar högskolepedagogisk utbildning kommer den att ingå som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen. 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:
 • självständig och dokumenterad forskningserfarenhet inom anställningens ämnesinriktning skogsföryngring, växtekologi eller ekofysiologi.
 • dokumenterad förmåga att planera, genomföra och leda forskningsprojekt.
 • dokumenterad samverkansskicklighet.
 • förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på engelska.
 • visad god samarbetsförmåga.
 

För mer information om vad som är meriterande för anställningen samt bedömningsgrunder, se annonsen i sin helhet och ansök på: Linnéuniversitetet 

Kontaktpersoner:

Martin Bader, 0470-70 88 23, martin.bader@lnu.se
Prefekt: Erika Olofsson, 0470-70 80 33, erika.olofsson@lnu.se          
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Välkommen med din ansökan, senast den 14 februari 2023. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat