arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i skatterätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i skatterätt.

I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på juristprogrammets grund- och avancerad nivå och att handleda och examinera examensarbeten. Därutöver ingår handledning och examination av uppsatser inom kursen Rättsvetenskaplig uppsats på juristprogrammets sjätte termin. Det kan också ingå undervisning inom ramen för fakultetens distans och uppdragsutbildningar, samt att spela in viedoföreläsningar. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. Undervisning sker på såväl svenska som engelska. 

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i skatterätt. 

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund


Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet
- Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i svensk inkomstskatterätt, internationell skatterätt, indirekt beskattning samt allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen.

Särskilt vid kommer också färstas vid erfarenhet av kursansvar och examination på grund och avancerad nivå. Då uppsatshandledning och examination ingår i arbetsuppgifterna, fästs även vikt vid kunskaper i akademiskt skrivande. 

Vikt kommer också att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att använda och bemästra teknik som medger distansundervisning för såväl små som stora studentgrupper. Vidare kommer vikt fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Anvisningar för ansökan


Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Julia Nilsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska innehålla:  

- Personligt brev
- Kortfattad curriculum vitae (CV )
- Utvalda publikationer
- Vetenskapliga meriter
- Pedagogiska meriter
- Ledarskap och administration
- Samverkan med det omgivande samhället
- Andra relevanta meriter
Varaktighet

Anställningen är ett vikariat under perioden 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse till och med 31 augusti 2023. Omfattningen är 100%. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till